Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2021/2022:
15.10.2021 r.
12.11.2021 r.
07.01.2022 r.
02.05.2022 r.
24 - 26.05.2022 r. (egzamin ósmoklasisty)
17.06.2022 r.

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Podgórze                Pobierz                     
2
. Program Wychowawczo- Profilaktyczny      Pobierz
3. Regulamin Rady Pedagogicznej                     Pobierz
4. Regulamin Rady Rodziców                                 Pobierz
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego      Pobierz
6. Regulamin oceniania zachowania              Pobierz           
7. Regulamin wycieczek                                 Pobierz

8. Procedura  bezpieczeństwa COVID-19

   dla uczniów                                                  Pobierz

9. Zgoda na pomiar temperatury                    Pobierz

10. Procedury zachowania bezpieczeństawa

    w czasie pandemii w przedszkolu               Pobierz

11. Procedury zachowania bezpieczeństwa

    w czasie pandemii w szkole                        Pobierz

12. Regulamin funkcjonowania szkoły

    w czasie pandemii                                       Pobierz

13. Oświadczenia rodziców, RODO                 Pobierz

 

      EWALUACJA WEWNĘTRZNA                     Pobierz        

 

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju