1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Podgórze                Pobierz                     
2
. Program Wychowawczo- Profilaktyczny      Pobierz
3. Regulamin Rady Pedagogicznej                     Pobierz
4. Regulamin Rady Rodziców                                 Pobierz
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego      Pobierz
6. Regulamin oceniania zachowania              Pobierz           
7. Regulamin wycieczek                                 Pobierz

 

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju