1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Podgórze                Pobierz                     
2
. Program Wychowawczo- Profilaktyczny      Pobierz
3. Regulamin Rady Pedagogicznej                     Pobierz
4. Regulamin Rady Rodziców                                 Pobierz
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego      Pobierz
6. Regulamin oceniania zachowania              Pobierz           
7. Regulamin wycieczek                                 Pobierz

8. Procedura  bezpieczeństwa COVID-19

   dla uczniów                                                  Pobierz

9. Zgoda na pomiar temperatury                    Pobierz

10. Procedury zachowania bezpieczeństawa

    w czasie pandemii w przedszkolu               Pobierz

11. Procedury zachowania bezpieczeństwa

    w czasie pandemii w szkole                        Pobierz

12. Regulamin funkcjonowania szkoły

    w czasie pandemii                                       Pobierz

13. Oświadczenia rodziców, RODO                 Pobierz

 

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju