PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Oddział 4-5 latków

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.30

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

religia/wych Przedsz

09.30 - 10.30

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

10.30 – 11.30

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

11.30 – 12.30

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

12.30 – 13. 30

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

j. angielski/-

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

13.30 – 14. 30

wych. przedsz/- 

j. angiel/religia

 

 

 wych. przedsz./

 

Oddział 6 -latków

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.30

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przed/j.ang

09.30 - 10.30

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

10.30 – 11.30

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

religia

11.30 – 12.30

wych. Przed./j ang

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

12.30 – 13. 30

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

13.30 – 14. 30

 

wych przed/ religia

 

wych. Pprzedsz 

 

 

    Klasa I

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.15

basen

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

j.angielski

eduk. Wczesn.

9.20 – 10.05

basen

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

10.10 – 10.55

basen

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

11.00 – 11.45

 basen

eduk.Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn

religia

11.50 – 12.35

ed. wczesn 

 j.angielski

 

 religia

 

12.50 – 13.35

ed wczessn 

 

 

eduk. wczesn 

 

13.40 – 14.25

 

 

 

 

 

 

Klasa II

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.15

basen

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

9.20 – 10.05

basen 

j. angielski

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. wczesn.

10.10 – 10.55

basen 

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

11.00 – 11.45

basen 

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

religia

eduk. Wczesn.

11.50 – 12.35

eduk. wczesn

religia

eduk. Wczesn. 

eduk, wczesn

j. angielski

12.50 – 13.35

eduk. wczesn 

 

 

dod 

 

13.40 – 14.25

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.15

matematyka 

j. polski

w-f

plastyka

j. angielski

9.20 – 10.05

j.polski 

muzyka 

matematyka

matematyka

w-f

10.10 – 10.55

j.angielski 

matematyka

religia

religia

j. polski

11.00 – 11.45

technika 

gddw

j. polski

j. angielski

j. polski

11.50 – 12.35

historia

w-f

przyroda

w-f

przyroda

12.50 – 13.35

wdżwr 

 

 informatyka

 

 

13.40 – 14.25

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa V

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.15

w-f

w-f

gddw

w-f

technika

9.20 – 10.05

j. angielski

religia

j. angielski

religia

j. polski

10.10 – 10.55

j. polski

muzyka

matematyka

matematyka

informatyka

11.00 – 11.45

historia

matematyka

biologia

j. polski

j. angielski

11.50 – 12.35

plastyka

j.polski

historia

geografia

matematyka

12.50 – 13.35

 

 

j. polski

 

 w-f

13.40 – 14.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VI

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.15

j. angielski

matematyka

matematyka

gddw

j. polski

9.20 – 10.05

historia

j. polski

j. polski

wych. Fizyczn

informatyka

10.10 – 10.55

matematyka

religia 

j. angielski

j. polski

technika

11.00 – 11.45

j. polski

muzyka

religia

matematyka

matematyka

11.50 – 12.35

w-f

przyroda

w-f

j. angielski

j. polski

12.50 – 13.35

plastyka

 w-f

historia

 

przyroda

13.40 – 14.25

przyroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VII

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.15

j. niemiecki

religia

historia

chemia

w-f

9.20 – 10.05

chemia

 matematyka

religia

j. angielski

matematyka

10.10 – 10.55

historia

j. angilski

w-f

w-f

geografia 

11.00 – 11.45

w-f

gddw

matematyka

j. polski

informatyka

11.50 – 12.35

biologia

muzyka 

j.plski

matematyka

j. polski

12.50 – 13.35

j. polski

fizyka

j. niemiecki

geografia

fizyka

13.40 – 14.25

plastyka

j.polski

j. angielski

wdżwr 

biologia

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.15

historia   j. angielski  j. angielski  matematyka  informatyka 

9.20 – 10.05

j. niemiecki   biologia  historia  chemia  religia 

10.10 – 10.55

chemia  geografia  wiedza o społecz.  j. angielski  w-f 

11.00 – 11.45

j. polski   w-f j. polski  w-f  j.plski 

11.50 – 12.35

matematyka  matematyka  matematyka  j. polski  fizyka 

12.50 – 13.35

w-f  j.ploski  w-f  religia  wiedza o społecz. 

13.40 – 14.25

EDB  fizyka  j. niemiecki  gddw   

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie indywidualne

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.15

    w-f plastyka   

9.20 – 10.05

matematyka  muzyka   Sw j. polski   w-f

10.10 – 10.55

ŚW  j. polski   religia religia  j. angielski 

11.00 – 11.45

 technika gddw j. angielski   ŚW  przyroda

11.50 – 12.35

 - w-f  j.polski w-f  historia 

12.50 – 13.35

wdżwr  matematyka  informatyka  matematyka   

13.40 – 14.25

rewalidacja  rewalidacja       

 

 

 

 

 

 

Godło Herb Gminy

Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju