Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2022/2023:
17.10.2022 r.
31.10.2022 r.
02.05.2023 r.
23 - 25.05.2023 r. (egzamin ósmoklasisty)
26.05.2023 r.
09.06.2023 r.

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Oddział 3-4-5 latków

 

Godziny

Poniedziałek

 Wtorek       

Środa  

 Czwartek

Piątek

8.00 – 9.00

 wychowanie     przedszkolne

 wychowanie     przedszkolne

 wychowanie przedszkolne 

 wychowanie  przedszkolne

 wychowanie  przedszkolne

09.00 - 10.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

10.00 – 11.00

wychowanie  przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne/ religia

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

11.00 – 12.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

 wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne/ religia

12.00 – 13. 00

wychowanie przedszkolne do 13.30

wychowanie przedszkolne/ j. angielski

wychowanie przedszkolne/j. anbielski

wychowanie przedszkolne do 13.30

wychowanie przedszkolne

Zajęcia logopedyczne w piątek 13.00 - 13.45                                                                

Oddział 5 - 6 latków

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 9.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

09.00 - 10.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

 wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie  przedszkolne

10.00 – 11.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne/ j. angielski

wychowanie przedszkolne

wychowanie  przedszkolne/ religia

11.00 – 12.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

religia/ wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

12.00 – 13.00

wychowanie przedszkolne/ j. angielski

 wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie   przedszkolne      do 12.30

     wychowanie przedszkolne

13.00 – 14.00

 

 gry i zabawy

gry i zabawy

 

 

Zajęcia logopedyczne w piątek 13.00 - 13.45

    Klasa I

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

            edukacja wczesnoszkola

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

8.50 – 9.35

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

9.45 – 10.30

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

10.40 – 11.25

edukacja wczesnoszkolna

    edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

11.35 – 12.20

zajęcia kreatywne  

zajęcia logopedyczne 

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

12.40 – 13.25

 

 

    

 gimnastyka korekcyjna

 

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

 

 

Klasa II

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

8.50 – 9.35

 edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

9.45 – 10.30

edukacja wczesnoszkolna

    edukacja wczesnoszkolna

     edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10.40 – 11.25

 edukacja wczesnoszkolna

 edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

   edukacja wczesnoszkolna

11.35 – 12.20

język angielski

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 zajęcia logopedyczne

12.40 – 13.25

zajęcia kreatywne

 

 

gimnastyka korekcyjna

 

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

8.50 – 9.35

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

9.45 – 10.30

 edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10.40 – 11.25

edukacja wczesnoszkolna

   zajęcia kreatywne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

 edukacja wczesnoszkolna

11.35 – 12.20

   

      język         angielski

 religia

religia

 zajęcia logopedyczne

12.40 – 13.25

zaj. wyr.  z mat.

 

     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 gimnastyka korekcyjna/        zaj. kor. - kom.

zaj.wyr. z pol.

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

matematyka

przyroda

religia

w-f

j. polski

8.50 – 9.30

j. angielski

matematyka

j.angielski

religia

w-f

9.45 – 10.30

technika

  muzyka

w-f

j. polski

j. angielski

10.40 – 11.25

przyroda

j. polski

matematyka

historia

plastyka

11.35 – 12.20

j. polski

zaj. kreatywne

gddw

matematyka

 

12.40 – 13.25

 

 informatyka

j. polski

wdzwr

 

13.30 – 14.15

zaj. wyr. z mat.

 w-f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa V

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

j. angielski

j. polski matematyka j. polski matematyka

8.50 – 9.35

matematyka geografia religia j. angielski j. polski
9.45 - 10.30  

biologia

matematyka

j. polski

informatyka

historia

10.40 – 11.25

j. polski

w-f

w-f

w-f

w-f

11.35 – 12.20

historia

muzyka

plastyka

gddw

religia

12.40 – 13.25

 

wdżwr

 

technika

 j. angielski

13.30 – 14.15

zaj. wyr. z mat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VI

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 8.00   – 8.45

j. polski

j. angielski

historia

matematyka

biologia

 8.50   – 9.35

plastyka

j. polski

matematyka

j. polski

religia

9.45 – 10.30

j. angielski

gegrafia

j. angielski

w-f

w-f

10.40 – 11.25

historia

muzyka

j. polski

religia

matematyka

11.35 – 12.20

informatyka

matematyka

w-f

gddw

j. polski

12.40 – 13.25

w-f

 

technika  

 

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

14.20 - 15.05

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

   8.00 – 8.45

wos matematyka j. angielski religia historia

   8.50 – 9.35

chemia wos j. polski matematyka matematyka

   9.45 – 10.30

fizyka j. niemiecki j. polski j. niemiecki informatyka

10.40 – 11.25

matematyka j. angielski fizyka j. angielski j. polski

11.35 – 12.20

w-f w-f edb gddw  w-f

12.40 – 13.25

j. polski

historia

w-f j. polski religia

13.30 – 14.15

 gegrafia biologia zaj. wyr. z mat. chemia  

14.20 - 15.05

 zaj. kreatywne

 

 

 zaj. wyr. z pol.

 

 

Nauczanie indywidualne

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

  8.00 – 8.45

wos j. polski - religia historia

  8.50 – 9.35

 chemia j. angielski -  j. polski j. polski

9.45 – 10.30

 fizyka  j. niemiecki matematyka  j. niemiecki  informatyka

10.40 – 11.25

 j. angielski  matematyka  fizyka  matematyka  j. angielski

11.35 – 12.20

w-f  w-f edb  gddw  w-f

12.40 – 13.25

 matematyka  historia w-f  chemia religia

13.30 – 14.15

 gegrafia  biologia  zaj. kor.-kom.  wos  

14.20 - 15.05

 zaj. kreatywne

 wdżwr

 

 rewalidacja

 rewalidacja 07.15

 

 

HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

TERMIN/GODZINA

Weronika Luboch - Kalinowska 

wtorek 10.30 - 11.30

Beata Biernacka

piątek 10.30 - 11.30

Krzysztof Leśniewski

wtorek 10.30 - 11.30

Ewelina Bukowska 

środa 10.00 - 11.00

Katarzyna Lipiec

czwartek 07.50 - 08.50

Beata Strzębała

wtorek 13.25 - 14.25

Joanna Niezgoda

środa 10.30 - 11.30

Agata Zawadzka

środa 07.00 - 08.00 

Agnieszka Świgoń

środa: 10.00 - 10.30 

Dominika Sałbut 

poniedziałek 11.25 - 12.25

Anna Wójcicka

środa, piątek 9.30 - 10.00

Jolanta Polakowska

piątek 08.45 - 09.45

Bernadeta Krupa

czwartek 10.30 - 11.30

(22.09.2022 r., 06.10.2022 r.,              20.10.2022 r., 03.11.2022 r.,

17.11.2022 r., 01.12.2022 r.,

15.12.2022 r., 20.01.2023 r.,

03.02.2023 r.;)

Justyna Pyrgiel

wtorek 9.35 - 10.35

Joanna Chołuj

wtorek 9.35 - 10.35

(27.09.2022 r., 11.10.2022 r.,

25.10.2022 r., 08.11.2022 r.,

22.11.2022 r., 06.12.2022 r.,

20.12.2022 r., 10.01.2023 r.,

24.01.2023 r., 07.02.2023 r.;)

Marcin Jarmuż

czwartek 12.35 - 13.35

(22.09.2022 r., 06.10.2022 r.,

20.10.2022 r., 03.11.2022 r.,

17.11.2022 r., 01.12.2022 r.,

15.12.2022 r.;)

Agnieszka Kwiecień

poniedziałek 13.00 – 14.00

Aleksandra     

Stępień - Głogowska

poniedziałek 12.35 – 13.35

(26.09.2022 r., 10.10.2022 r.,

24.10.2022 r., 07.11.2022 r.,

21.11.2022 r., 05.12.2022 r.,

19.12.2022 r., 02.01.2023 r.,

16.01.2023 r., 06.02.2023 r.;)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju