Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2020/2021:
12. 11. 2020r.
13. 11. 2020r.
25. 05. 2021r
26. 05. 2021r.
27. 05. 2021r. 
04. 06. 2021r.

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Oddział 4-5 latków

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 9.00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz

wych Przedsz.

09.00 - 10.00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz/j,ang

wych. Przedsz.

10.00 – 11.00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz

wych. Przedsz

wych. Przedsz.

religia/wych. Przed

11.00 – 12.00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz

wych. Przeds

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

12.00 – 13. 00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych.przedsz/j.ang

religia

wych. Przedsz.

13.00 – 14. 00

wych.przedsz/--- 

wych.przedsz/.... 

 

 

wych.przedsz 

 

Oddział 6 -latków

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00– 9.00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

09.00- 10.0

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz

10.00 – 11.00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przeds/j.ang

religia/wych. przeds

11.00 – 12.00

wych. Przedsz

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz/religi

wych. Przedsz.

12.00 – 13. 00

wych. Przedsz/j.ang

wych. Przedsz.

wych. Przedsz/ gry

wych.przed/gry

wych. Przedsz.

13.00 – 14. 00

 

 

gry i zabawy

gry i zabawy 

wych. przedsz 

 

    Klasa I

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

8.50 – 9.35

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. wczesn

eduk .wczesn.

9.45 – 10.30

eduk. wczesn.

j. angielski

eduk. wczesn.

religia.

zaj. kreatywne

10.40 – 11.25

eduk. wczesn.

eduk. wczesn. 

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn

 

11.35 – 12.20

j. angielski

eduk. wczesn. 

religia

eduk. wczesn 

 

12.40 – 13.25

 

 

 

gim. korekc 

 

13.30– 14.15

 

 

 

 

 

 

Klasa II

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk.wczesn.

8.50 – 9.35

eduk. wczesn.

eduk. wczesn

eduk. Wczesn.

religia

eduk.wczesn.

9.45 – 10.30

eduk. wczesn. 

eduk. wczesn

eduk. wczesn

eduk. Wczesn.

eduk.wczesn.

10.40 – 11.25

j.angielski

 eduk. wczesn. 

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

j.angielski

11.35 – 12.20

logopedia 

 

zaj. kreatywne

eduk. wczesn.

religia

12.40 – 13.25

 

 

 

 gim. korek

 

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

eduk. wczesn

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

8.50– 9.35

eduk. wczesn.

eduk. wczesn,

religia

eduk. wczesn

eduk.wczesn.

9.45 – 10.30

 eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

eduk.wczesn.

10.40 – 11.25

eduk. wczesn

eduk. wczesn. 

eduk. wczesn.

religia

j.angielski

11.35 – 12.20

logopedia

j. angielski

j. angielski

eduk.wczesn.

zaj. kreatywne

12.40 – 13.25

 

 

 

gim. korekcyjna 

 

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00– 8.45

plastyka

j.polski

j. angielski

religia 

j. polski

8.50 – 9.30

matematyka

historia

j. polski

przyroda

j. angielski

9.45– 10.30

zaj. kreatywne

muzyka

w-f

j.polski

matematyka

10.40 – 11.25

przyroda

w-f

matematyka

matematyka

religia

11.35 – 12.20

j. polski

informatyka

technika

gddw

w-f

12.40 – 13.25

w-f

j. angielski

 

 

 

13.30 – 14.15

SKS 

 WDŻWR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VI

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

matematyka

historia

matematyka historia religia

8.50 – 9.35

geografia j.polski j.angielski j. polski matematyka
9.45 - 10.30  

technika

w-f

j. polski

j. angielski

w-f

10.40 – 11.25

w-f

biologia

religia

w-f

j. polski

11.35 – 12.20

plastyka

muzyka

informatyka

gddw

j. angielski

12.40 – 13.25

j.polski

 

kratywne biologia 

matematyka

wyr. z j. polskiego 

13.30 – 14.15

SKS 

 

 

wyr. z matem 

 

 

SKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VII

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

j. angielski

j. niemiecki

fizyka

j.polski 

j. angielski

8.50– 9.35

plastyka

w-f

w-f

w-f

w-f

9.45 – 10.30

matematyka

j.polski

religia

matematyka

j.niemiecki

10.40 – 11.25

fizyka

muzyka

j.polski

historia

matematyka

11.35 – 12.20

biologia

historia

biologia

gddw

j.polski

12.40 – 13.25

geografia

informatyka

matematyka

chemia

religia

13.30 – 14.15

j.polski

wyr. z matematyki

chemia

j. angielski 

kreat z j. polskiego

14.20 - 15.05 

wyr. z j. polskiego 

 

geografia

 WDŻWR

 

 

Klasa VIII

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

chemia j.polski  religia  matematyka  informatyka

8.50 – 9.35

j.angielski  j. niemiecki fizyka historia religia

9.45 – 10.30

biologia matematyka matematyka wos j.angielski

10.40 – 11.25

matematyka historia chemia  j. polski j.niemiecki

11.35 – 12.20

fizyka geografia w-f  gddw  j.polski

12.40 – 13.25

EDB

wos

j.polski j.angielski w-f

13.30 – 14.15

j,polski w-f kreat. plastyka w-f  

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie indywidualne

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

      religia 

8.50 – 9.35

geografia  matematyka matematyka matematyka kor-komp 

9.45 – 10.30

technika w-f  j.angielski biologia  w-f

10.40 – 11.25

w-f j.angielski religia  w-f  

11.35 – 12.20

 plastyka muzyka informatyka gddw  

12.40 – 13.25

j.polski   kreatywna biol j.polski  

13.30 – 14.15

rewalidacja   historia j.polski rewalidacja   

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju