PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Oddział 4-5 latków

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 9.00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

j.ang/wych. Przedsz

wych Przedsz.

09.00 - 10.00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

10.00 – 11.00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz

wych. Przedsz

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

11.00 – 12.00

wych. Przedsz.

j.ang/wych. Przedsz

wych. Przeds/religia

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

12.00 – 13. 00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych.przedsz.

wych. Przeds/religia

wych. Przedsz.

13.00 – 14. 00

wych.przedsz/--- 

 

 wych. przedsz./ ---

 

 

 

Oddział 6 -latków

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00– 9.00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

09.00- 10.0

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

religia/wych. Przeds

10.00 – 11.00

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przeds/j.ang

wych. przedsz.

11.00 – 12.00

wych. Przedsz

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

wych. Przedsz.

12.00 – 13. 00

wych. Przedsz/j.ang

wych. Przedsz.

wych. Przedsz

religia/wych.przedsz

wych. Przedsz.

13.00 – 14. 00

 

wych.przed/ ----

wych. Przedsz/ ----

 

 

 

    Klasa I

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

eduk. wczesn.

basen

j.angielski

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

8.50 – 9.35

eduk. wczesn.

basen

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

9.45 – 10.30

eduk. wczesn.

basen

eduk. wczesn.

religia.

eduk. Wczesn.

10.40 – 11.25

zaj. kreatywne

eduk. wczesn. 

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn

eduk. wczesn.

11.35 – 12.20

j. angielski

eduk. wczesn. 

eduk. wczesn. 

eduk. wczesn 

religia

12.40 – 13.25

 

 

 

 

 

13.30– 14.15

 

 

 

 

 

 

Klasa II

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

eduk. wczesn.

basen

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

religia

8.50 – 9.35

eduk. wczesn.

basen

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

eduk. wczesn.

9.45 – 10.30

eduk. wczesn. 

basen

religia.

eduk. Wczesn.

eduk. Wczesn.

10.40 – 11.25

j.angielski

 eduk. wczesn. 

eduk. Wczesn.

eduk. wczesn.

eduk. Wczesn.

11.35 – 12.20

 

eduk. wczesn. 

eduk. Wczesn. 

zaj. kreatywne

j. angielski

12.40 – 13.25

 

eduk. wczesn. 

 

 

 

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

eduk. wczesn.

basen

eduk. wczesn

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

8.50– 9.35

eduk. wczesn.

baesn

eduk. wczesn.

j. angielski

eduk. wczesn.

9.45 – 10.30

 eduk. wczesn.

basen

eduk. wczesn.

eduk. wczesn.

eduk. wczesn

10.40 – 11.25

eduk. wczesn

eduk. wczesn. 

religia

eduk. wczesn.

religia

11.35 – 12.20

eduk. wczesn.

eduk. wczesn. 

j. angielski

eduk. wczesn.

zaj.kreatywne 

12.40 – 13.25

 

 

 

 

 

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa V

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00– 8.45

plastyka

j.angielski

matematyka

religia 

matematyka

8.50 – 9.30

j. polski

j. polski z. kreatyw

j. polski

gddw

j. polski

9.45– 10.30

historia

matematyka

geografia

biologia

j. angielski

10.40 – 11.25

matematyka

muzyka

j. angielski

j. polski

historia

11.35 – 12.20

informatyka

j.polski

w-f

w-f

w-f

12.40 – 13.25

technika 

 w-f

religia

 

 

13.30 – 14.15

 

zaj. wyrów. matem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VI

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

matematyka

w-f

w-f w-f w-f

8.50 – 9.35

j. angielski  informatyka g.d.d.w. religia matematyka
9.45 - 10.30  

technika

j. angielski

j. polski

j. polski

religia

10.40 – 11.25

j. polski

j.polski

historia

matematyka

j. angielskia

11.35 – 12.20

plastyka

muzyka

biologia

geografia

j. polski

12.40 – 13.25

historia

matematyka

 

zaj. kreat. j.ang 

 

13.30 – 14.15

wyrów matem

 wyrów j. polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VII

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

j. polski

j. polski

j, niemiecki

geografia 

fizyka 

8.50– 9.35

plastyka

 geografia

religia

j. polski

j. angielski

9.45 – 10.30

j.angielski

muzyka

j.angielski

informatyka

matematyka  

10.40 – 11.25

j. niemiecki

matematyka

j.polski

w-f

w-f

11.35 – 12.20

fizyka

w-f

historia

matematyka

historia

12.40 – 13.25

matematyka

j. polski kreatyw

biologia

biologia

j polski

13.30 – 14.15

gddw

chemia

wdżwr

religia 

chemia

14.20 - 15.05 

 

 

w-f 

 

 

 

Klasa VIII

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

j. angiel matematyka  religia  matematyka  j. angielski

8.50 – 9.35

biologia   j. angielski  j.niemiecki  informatyka fizyka

9.45 – 10.30

matematyka geografia matematyka w-f historia

10.40 – 11.25

w-f w-f j. polski  religia j.polski 

11.35 – 12.20

j.niemiecki j. polski  j.polski  j. polski  chemia 

12.40 – 13.25

fizyka

chemia

historia kreatywna matemat wiedza o społecz. 

13.30 – 14.15

EDB  dod j. polski  wos  gddw w-f

 

 

 

dod. j. angiel 

wdżwr 

 

 

Nauczanie indywidualne

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

plastyka j.polski religia  

8.50 – 9.35

matematyka  j.ploski kreat  j. angielski ggdw   

9.45 – 10.30

biologia j.polski  geografia z klasą   j. polski

10.40 – 11.25

historia muzyka matematyka  j. angielski kor-komp 

11.35 – 12.20

 informatyka matematyka w-f w-f  w-f

12.40 – 13.25

technika  w-f religia św  

13.30 – 14.15

    rewalidacja  rewalidacja   

 

 

 

 

 

 

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju