Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2021/2022:
15.10.2021 r.
12.11.2021 r.
07.01.2022 r.
02.05.2022 r.
24 - 26.05.2022 r. (egzamin ósmoklasisty)
17.06.2022 r.

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Oddział 3-4 latków

 

Godziny

Poniedziałek

 Wtorek       

Środa  

 Czwartek

Piątek

8.00 – 9.00

 wychowanie     przedszkolne

 wychowanie     przedszkolne

 wychowanie przedszkolne 

 wychowanie  przedszkolne

 wychowanie  przedszkolne

09.00 - 10.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

10.00 – 11.00

wychowanie  przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

11.00 – 12.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

12.00 – 13. 00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne 

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

Poniedziałek 12.30 - 13.15 zajęcia logopedyczne                                                                  

Oddział 5-6 latków

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 9.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

09.00 - 10.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

 j.angielski/wych. przedszkolne

wychowanie przedszkolne

religia/wych.  przedszkolne

10.00 – 11.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie  przedszkolne

11.00 – 12.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

12.00 – 13.00

wychowanie przedszkolne

gry i zabawy

gry i zabawy

religia/ wychowanie przedszkolne

     język        angielski

13.00 – 14.00

  gimnastyka korekcyjna

 wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne/

wychowanie przedszkolne/

 zajęcia logopedyczne

 

    Klasa I

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

            język            angielski

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie    fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

religia

8.50 – 9.35

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

9.45 – 10.30

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

10.40 – 11.25

edukacja wczesnoszkolna

     język       angielski

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia    kreatywne

wychowanie fizyczne

11.35 – 12.20

wychowanie  fizyczne   edukacja wczesnoszkolna  

zajęcia logopedyczne 

 

edukacja wczesnoszkolna

12.40 – 13.25

gimnastyka korekcyjna

 

    

 

 

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

 

 

Klasa II

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

8.50 – 9.35

           język          angielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

9.45 – 10.30

wychowanie   fizyczne

     wychowanie   fizyczne

     język       angielski 

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10.40 – 11.25

 edukacja wczesnoszkolna

 edukacja wczesnoszkolna

wychowanie    fizyczne

religia

     zajęcia      kreatywne

11.35 – 12.20

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

 

 

12.40 – 13.25

 gimnastyka korekcyjna

zajęcia   logopedyczne

 

 

 

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

8.50 – 9.35

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie  fizyczne

religia

edukacja wczesnoszkolna

9.45 – 10.30

 edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie  fizyczne

10.40 – 11.25

edukacja wczesnoszkolna

   wychowanie  fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

 zajęcia     kreatywne

11.35 – 12.20

    edukacja wczesnoszkolna

      język         angielski

 edukacja wczesnoszkolna

 zajęcia logopedyczne

 

12.40 – 13.25

 

 

       język         angielski

 

 

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

matematyka

przyroda

j. polski

religia 

przyroda

8.50 – 9.30

j. polski

j. polski

informatyka

j. polski

w-f

9.45 – 10.30

plastyka

  muzyka

zaj. kreatywne

w-f

matematyka

10.40 – 11.25

j. angielski

matematyka

j. angielski

j. angielski

j. polski

11.35 – 12.20

technika

w-f

w-f

gddw

historia

12.40 – 13.25

 

 

wdżwr

 matematyka

religia

13.30 – 14.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa V

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

j. polski

matematyka

j. angielski j. angielski matematyka

8.50 – 9.35

matematyka j. angielski religia w-f historia
9.45 - 10.30  

biologia

j. polski

informatyka

j. polski

religia

10.40 – 11.25

technika

geografia

historia

matematyka

w-f

11.35 – 12.20

w-f

muzyka

j.polski

gddw

j. polski

12.40 – 13.25

plastyka

 

z. kreatywne

 

 

13.30 – 14.15

 

 

 w-f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VII

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 8.00   – 8.45

j. niemiecki

j. polski

informatyka

j. polski

fizyka

 8.50   – 9.35

biologia

geografia

fizyka

matematyka

matematyka

9.45 – 10.30

j. angielski

j. angielski

historia

j. niemiecki

historia

10.40 – 11.25

matematyka

muzyka

religia

w-f

religia

11.35 – 12.20

j. polski

matematyka

chemia

gddw

w-f

12.40 – 13.25

zaj. kreatywne

biologia

j. polski

j. angielski

j. polski

13.30 – 14.15

plastyka

w-f

geografia

chemia

z.wyr. z j.polskiego

14.20 - 15.05 

w-f

 SKS

z.wyr.z mat.

 wdżwr

 

 

Klasa VIII

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

   8.00 – 8.45

chemia j. angielski religia  matematyka historia

   8.50 – 9.35

j. niemiecki matematyka historia j. polski fizyka

   9.45 – 10.30

matematyka j. polski fizyka zaj. kreatywne edb

10.40 – 11.25

j. polski j. polski informatyka j. niemiecki wos

11.35 – 12.20

biologia chemia wos gddw  j.polski

12.40 – 13.25

j. angielski

w-f

w-f w-f w-f

13.30 – 14.15

  geografia matematyka j. angielski  religia

14.20 - 15.05

 

 

 

 z. wyr. z mat.

 

 

Nauczanie indywidualne

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

  8.00 – 8.45

j. niemiecki informatyka - fizyka

  8.50 – 9.35

 biologia geografia fizyka  j. angielski z. kor. - kom.

9.45 – 10.30

 j. polski  matematyka historia  j. niemiecki  historia

10.40 – 11.25

 chemia  muzyka  religia  w-f  religia

11.35 – 12.20

j. angielski  j. polski matematyka  gddw  w-f

12.40 – 13.25

 z. kreatywne  biologia chemia  j. polski j. angielski

13.30 – 14.15

 plastyka  w-f  geografia  matematyka  

14.20 - 15.05

 w-f

 rewalidacja

 rewalidacja

 wdżwr

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju