Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych    -   

 

  POBIERZ

IOD - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

kontakt -  iod.kontakt@op.pl

 

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola 

Pobierz

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów szkoły 

Pobierz

Klauzula informacyjna dla rodziców-rekrutacja

Pobierz

Zgoda - orzeczenia poradni

Pobierz

Zgody

Pobierz

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju