Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

I KLASY PIERWSZEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI       POBIERZ

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   POBIERZ

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ    POBIERZ

 

 DEKLARACJA RODZICÓW O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  POBIERZ

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO    POBIERZ

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   POBIERZ

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ    POBIERZ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO KLASY PIERWSZEJ     POBIERZ

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA                      POBIERZ

 

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ  

 

 ZOSTAŁA UMIESZCZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ 

W SZKOLE PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU

 

 

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju