Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2022/2023:
17.10.2022 r.
31.10.2022 r.
02.05.2023 r.
23 - 25.05.2023 r. (egzamin ósmoklasisty)
26.05.2023 r.
09.06.2023 r.

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

I KLASY PIERWSZEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

 Rekrutacja 2023/2024

 

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   POBIERZ

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ    POBIERZ

 HARMONOGRAM REKRUTACJI       POBIERZ

 DEKLARACJA RODZICÓW O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  POBIERZ

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO    POBIERZ

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   POBIERZ

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ    POBIERZ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO KLASY PIERWSZEJ     POBIERZ

 

 

 

 

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju