Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

I KLASY PIERWSZEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

 Rekrutacja 2023/2024

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   POBIERZ

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ    POBIERZ

 HARMONOGRAM REKRUTACJI       POBIERZ

 DEKLARACJA RODZICÓW O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  POBIERZ

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO    POBIERZ

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   POBIERZ

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ    POBIERZ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO KLASY PIERWSZEJ     POBIERZ

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO            POBIERZ

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ           POBIERZ

 

 

 

 

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju