Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2021/2022:
15.10.2021 r.
12.11.2021 r.
07.01.2022 r.
02.05.2022 r.
24 - 26.05.2022 r. (egzamin ósmoklasisty)
17.06.2022 r.

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców:

 Przewodnicząca:    Marzena Samuś

 Zastępca:              Justyna Matejek    

 Skarbnik:                    Wioleta Marchewka

 Sekretarz:                   Monika Mroczek

 Członek:                  Natalia Bzdzikot

                                Sylwia Skiba

                                Łukasz Łojek

                                          Daria Piskorz

                                          Katarzyna Wargacka

       

       

        

       

List

Prof. dr hab. med. Agnieszka Szypowska

Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii 

                                                                                    Pobierz..

Ulotka

                                                                           Pobierz...

.

 

                                              

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

 

 

Lp.

 

 

Wydarzenia

 

Termin

   1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

           1 IX 2021r.

   2.

 

Sprzątanie Świata

 

20 - 24 IX 2021r.

 

   3.

Zebrania z rodzicami

 

           9  IX 2021 r.

   4.

Dzień Chłopaka

 

30 IX 2021r.

   5.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Ślubowanie klasy I

13 X 2021r.

   6.

 Dzień Patrona Szkoły

 22 X 2021r.

 

   7.

11 listopada-Święto Niepodległości

 

10 XI 2021r.

 

   8.

Zebrania z rodzicami

 

          25 XI 2021 r.

   9.

Andrzejki

 

26 XI 2021r.

 

  10.

Mikołajki szkolne

 

6 XII 2021r.

  11.

Informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim zachowaniu

 

          20 XII 2021 r.

  12.

Jasełka

 

21 XII 2021r.

 

  13.

Wigilia szkolna

 

21 XII 2021r.

  14.

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII- 31 XII 2021r.

 

  15.

 

Wystawianie ocen śródrocznych

13 I 2022 r.

 

  16.

 

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

            20 I 2022 r.

  17.

 

Zebrania z rodzicami

           27 I 2022 r.

  18.

Choinka noworoczna

Dzień Babci i Dziadka

29 I 2022 r.

  19.

Ferie zimowe

 

31 I – 13 II 2022  r.

 

  20.

8 marca – Dzień Kobiet

 

8 III 2022 r.

 

  21.

 

Pierwszy Dzień Wiosny

21 III 2022 r.

  22.

Rekolekcje Wielkopostne

 

 III 2022 r.

  23.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 - 18 IV 2022 r.

  24.

Dzień Ziemi

 

22 IV 2022 r.

 

  25.

Światowy Dzień Książki

 

22 IV 2022r.

 

  26.

Zebrania z rodzicami

           28 IV 2022 r.

 

  27.

Święto Konstytucji 3 Maja

 

4 V 2022 r.

 28.

Informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednimi ocenami zachowania

 

            16 V 2022 r.

 

  29.

 Festyn rodzinny. Dzień Matki. Dzień Ojca.

 

             V - VI 2022r.

 30.

 Dzień Dziecka

 

1 VI 2022r.

 

 31.

Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach  rocznych i rocznej ocenie zachowania

2 VI 2022r.

 

  32.

Wystawianie ocen rocznych

 

           8 VI 2022 r.

             

  33.

 

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

            15 VI 2022 r.

   34.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

24 VI 2022r.

 

   35.

 

Ferie letnie

27 VI - 31 VIII 2022 r.

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych

 

 1. Święto Komisji Edukacji Narodowej – 14 października 2021r.,
 2. Narodowe święto Niepodległości – 11 listopada 2021r.,
 3. Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2022r.,
 4. Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022r.,
 5. Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2022r.,
 6.  Boże Ciało – 16 czerwca 2022r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych decyzją dyrektora szkoły

 

 

 1. 12 XI 2021r.,
 2. 7 I 2022 r.,            
 3. 2 V 2022 r.,
 4. 24, 25, 26 V 2022 r. - egzamin ósmoklasisty,
 5. 17 V 2022 r.

 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 w roku szkolnym 2020/2021

POBIERZ

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską przygotowało dla Państwa kolejny filmik w ramach naszego cyklu poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dziecka.  
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu. 
Link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPg
Wszystkie filmy przygotowane w ramach cyklu "CRL uczy rodziców" dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

POBIERZ

 

 

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele, 

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

 wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

 Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

 Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

 Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie z nowych technologii. 

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

 U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

 

 Z wyrazami szacunku

 

Dariusz Piontkowski

 

Minister Edukacji Narodowej

 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

roku szkolnym 2019/2020

 1. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej są spełnione. Realizowane treści są zgodne z planami pracy, zawierają treści z podstawy programowej oraz treści wykraczające ponad podstawę programową;
 2. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz wstępnych nauczyciele formułowali i wdrażali wnioski z analizy osiągnięć uczniów;
 3. Nauczyciele dostosowują wymagania oraz metody pracy do dysfunkcji i możliwości uczniów, poprzez indywidualizację nauczania oraz udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych;
 4. Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem różnorodnych technologii TIK są bardzo atrakcyjne dla uczniów;
 5. Dzienniki lekcyjne, zajęć dodatkowych i specjalistycznych funkcjonują poprawnie z  nielicznymi zastrzeżeniami;
 6. Nauczyciele podnosili swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje na różnego rodzaju kursach, warsztatach, webinariach oraz szkoleniach on-line;
 7. W szkole prowadzone były różnego rodzaju akcje promujące zdrowy styl życia i odżywiania. Na godzinach wychowawczych realizowana była tematyka poświęcona zagrożeniom płynącym z internetu, sposobom zapobiegania agresji;
 8. Zdarzały się nieliczne zachowania niewłaściwe, typu: agresja słowna, szarpanie, wulgarne słownictwo. Pojawiły się sygnały dotyczące treści pornograficznych o charakterze seksualnym, które były na bieżąco eliminowane;
 9. Rodzice współdecydowali w sprawach szkoły i bardzo aktywnie uczestniczyli w podejmowanych przez szkołę działaniach.

Rekomendacje:

 1. Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań oraz wpajanie uczniom istoty wzajemnego szacunku, empatii, koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. Przeciwdziałanie agresji słownej, eliminowanie wulgaryzmów;
 2. Konsekwentne egzekwowanie ustalonych w szkole norm i zasad zachowania, w tym używania telefonów komórkowych;
 3. Włączenie do programu wychowawczo - profilaktycznego działań mających na celu zarówno ograniczenie kontaktu, jak i osłabienie negatywnych skutków ewentualnej styczności dziecka z materiałami pornograficznymi. Dostarczanie wsparcia emocjonalnego uczniom w rozwiązywaniu ich problemów;
 4. Uświadomienie rodzicom uwagi na ich rolę w zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa w sieci oraz na odpowiedzialność za bierną postawę w tym zakresie, dostarczanie im kompetencji i promocja dostępnych metod kontroli rodzicielskiej w ramach działań profilaktycznych;
 5. Bieżąca aktualizacja informacji zamieszczanych na tablicy informacyjnej oraz na stronie szkoły;
 6. Przeprowadzenie pogadanek na temat skutecznych form uczenia się oraz higieny pracy umysłowej i czasu wolnego;
 7. Zwrócenie uwagi na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania, wzmacnianie u nich wiary w sukces oraz utrzymanie wysokiego poziomu uczestnictwa uczniów w konkursach i projektach. Rozbudzanie pasji i motywacji do nauki poprzez ciekawe metody i narzędzia pracy;
 8. Przeprowadzenie warsztatów przez specjalistę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród wszystkich uczniów.

 

 

Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

 

Aplikacja ProteGO Safe
– wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

 

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

 

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego 

– Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

– Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

 • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
 • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA     POBIERZ

 

 

 

 

 

 

"To niełatwy czas dla nas dorosłych, ale i dla DZIECI. Pamiętajmy, że nasze emocje udzielają się całej rodzinie. Dlatego zwróćmy uwagę na to, czego świadkiem jest dziecko, jak często oglądamy telewizyjne kanały informacyjne i do jakich treści ma ono dostęp. Prosimy o zapoznanie się z poniższym artykułem."


 Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie -  POBIERZ
 
 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomiu w czasie epidemii.

 

PISMO DO PLACÓWEK       POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIA         POBIERZ

ZGODA RODZICÓW            POBIERZ

 

 

 

 

DLa uczniów klas starszych zostały założone konta na Gmailu

 

SPRAWOZDANIE

Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. M. KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

POBIERZ

 

 

 

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

 

 

Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”
Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą
w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania
 w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury,

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

k) promocja przedszkola,

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania  przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

 W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci naszej szkoły będą brały udział w module pt.  ,,MAŁY MIŚ – CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLAKI

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelnicze odwiedziny w domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje akcję wspólnego czytania w grupie przedszkolnej, do której można zaprosić osoby związane z przedszkolem.

Czytamy w przedszkolu.

 • Projekt zainauguruje akcję wspólnego czytania w grupie przedszkolnej.

Czytamy w domu.

 • Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją dłoń (praca w domu).
 • Kolejność wędrówki misia określa nauczyciel 
 • Nauka piosenki: Czytaj z Misiem umili czas oczekiwania na jego powrót.

 

Efekt finalny: dzienniczek małego Misia

Start projektu: grudzień 2019 r. Zakończenie projektu: czerwiec 2019 r.

 

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę organizowaną w naszej szkole dla Schroniska w Radomiu. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem, dzięki Waszemu wsparciu udało się zebrać bardzo dużo karmy, makaronów, kaszy i innych niezbędnych produktów.

 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące zasad opracowania programu wychowawczo - profilaktycznego

POBIERZ

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184)

 

     Pobierz

 

 

 Porozumienie w sprawie realizacji świadczeń stomatologicznych

     Pobierz

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej są spełnione. Realizowane treści są zgodne z planami pracy, zawierają treści z podstawy programowej oraz treści wykraczające ponad podstawę programową;
 2. Nie wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania oraz metody pracy do dysfunkcji i możliwości uczniów;
 3. Dzienniki lekcyjne, zajęć dodatkowych i specjalistycznych nie funkcjonują prawidłowo, występują liczne braki we frekwencji, tematy są wpisywane niesystematycznie;
 4. Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem technologii TIK przyczyniły się do efektywności procesu nauczania;
 5. Nauczyciele podnosili swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje na różnego rodzaju kursach, warsztatach, webinariach oraz szkoleniach on-line;
 6. W szkole prowadzone były różnego rodzaju akcje promujące zdrowy styl życia, odżywiania. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, konkursach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, wyjazdach do placówek kulturalnych, koncertach, pogadankach, prelekcjach i warsztatach profilaktycznych;
 7. Stosowane przez szkołę działania przynoszą rezultaty w zakresie zapobiegania występowania zachowań agresywnych i przemocy. Bardzo słabo wypadło zapobieganie agresji słownej i wulgaryzmom w wypowiedziach uczniów, które słyszą w  rozmowach między sobą na przerwach oraz brak konsekwentnego egzekwowania ustalonych
  w szkole norm i zasad zachowania przez nauczycieli, rodziców i uczniów;
 8. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i bardzo aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.

Rekomendacje:

 1. Stosowanie w codziennej praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności przez nauczycieli, które zdobyli podczas różnych form szkolenia, wzajemnej pomocy zawodowej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
 2. Organizowanie szkoleń w ramach WDN na temat wykorzystywania TIK w pracy nauczyciela;
 3. Dostosowanie wymagań oraz metod pracy do dysfunkcji i możliwości uczniów;
 4. Staranne  prowadzenie dokumentacji szkolnej, systematyczne dokonywanie zapisów tematów zajęć oraz frekwencji uczniów;
 5. Przeciwdziałanie agresji słownej, fizycznej i psychicznej. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym na kulturę języka (eliminowanie wulgaryzmów;
 6. Propagowanie działań mających na celu wzrost czytelnictwa wśród uczniów poprzez uzupełnienie księgozbioru. Wspieranie rodziców w działaniach kształtujących nawyki czytelnicze u dzieci;
 7. Zaangażowanie uczniów z klas młodszych w pracę na rzecz szkoły w ramach działań Samorządu Uczniowskiego;
 8. Doposażenie pracowni przedmiotowych, w szczególności nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 
 Ankieta dla rodziców.

Proszę kliknąć w link i wypełnić ankietę.

https://www.survio.com/survey/d/Q2N9M2O2R8T8Y0O8J

 

 

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al.

Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 06 marca 2019 r. KPZ.571.6.43.2018.AP

Do Gmin oraz

Dyrektorów Gimnazjów

i Szkół Podstawowych

woj. mazowieckiego

 

 

dotyczy: informacji o szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz punktach informacyjnych

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), informuje, że baza szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego, które będą rekrutować uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Organ prowadzący – Rekrutacja do szkół (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-iuczniowie/rekrutacja-do-szkol/baza-szkol-ponadpodstaw/13352,Wykaz-szkolponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych.html). Ponadto, powołane zostały punkty informacyjne (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12878,Punktinformacyjny-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na.html), a na stronie internetowej kuratorium po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i rekrutacji uzupełniającej opublikowane będą informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty-/-

Magdalena Cichostępska

Dyrektor Wydziału Kształcenia

Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

 

Szanowni Państwo,

z związku z zaplanowaną na dzień 28 lutego 2019 r. konferencją wojewódzką „Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie rodzicom dzieci/uczniów zaproszenia do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Bardzo proszę o umieszczenie powyższej informacji (tekst opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w dniu 15 lutego 2019 r.) na tablicy ogłoszeń bądź w innej formie przyjętej w Państwa placówce, wraz z linkiem do logowania.

http://kuratorium.waw.pl/konferencja-komunikacja

Dodam, że konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 (rejestracja uczestników od godziny 9:00), a liczba miejsc jest ograniczona.

Zaproszeni prelegenci omówią m. in. komunikację na różnych etapach życia, istotę i typologię zjawiska mowy nienawiści, metodę porozumiewania się bez przemocy (wg Marshalla Rosenberga), komunikację w szkole, przestępczość z nienawiści i odpowiedzialność w odniesieniu do tych czynów, a także przedstawiona będzie oferta zajęć/ szkoleń/ warsztatów dedykowana szkołom i placówkom oświatowym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Starszy wizytator

Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PREZENTACJA

 

POBIERZ

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

POBIERZ

 

 

WNIOSKI

Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. M. KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

 1. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej są spełnione. Realizowane treści są zgodne z planami pracy, zawierają treści z podstawy programowej oraz treści wykraczające ponad podstawę programową;
 2. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz wstępnych nauczyciele formułowali i wdrażali wnioski z analizy osiągnięć uczniów;
 3. Nauczyciele dostosowują wymagania oraz metody pracy do dysfunkcji i możliwości uczniów, poprzez indywidualizację nauczania oraz udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych;
 4. Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem technologii TIK są atrakcyjne dla uczniów;
 5. Uroczystości przygotowane przez nauczycieli i uczniów są na dobrym poziomie artystycznym . Promują szkołę w środowisku;
 6. Dzienniki lekcyjne, zajęć dodatkowych i specjalistycznych funkcjonują prawidłowo, występują nieliczne braki we frekwencji, tematy są wpisywane niesystematycznie. W dziennikach lekcyjnych znajdują się tematy realizowanych zagadnień z doradztwa zawodowego;
 7. Nauczyciele podnosili swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje na różnego rodzaju kursach, warsztatach, webinariach oraz szkoleniach on-line;
 8. W szkole prowadzone były różnego rodzaju akcje promujące zdrowy styl życia, odżywiania. Na godzinach wychowawczych realizowana była tematyka poświęcona zagrożeniom płynącym z internetu, sposobom zapobiegania chorobom cywilizacyjnym;
 9. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, konkursach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, wyjazdach do placówek kulturalnych, koncertach, pogadankach, prelekcjach,  warsztatach profilaktycznych.
 10. Zdarzały się nieliczne zachowania niewłaściwe, typu: agresja słowna, bicie, szarpanie, popychanie, kopanie, wulgarne słownictwo. Najwięcej zachowań agresywnych miało miejsce na korytarzach szkolnych i placu szkolnym;
 11. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i bardzo aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.

 

Rekomendacje:

 

 1. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podejmowanie działań mających na celu poznanie  przez uczniów metod efektywnego uczenia się;
 2. Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań oraz wpajanie uczniom istoty wzajemnego szacunku, empatii, koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy;
 3. Wykorzystanie nowych metod i form edukacji w oparciu o nowe technologie informacyjne, m.in. poczta elektroniczna, teleseminaria, telekonferencja, klasy wirtualne;
 4. Eliminowanie przestarzałego księgozbioru i uzupełnienie literatury dla dzieci i młodzieży o nowości wydawnicze, zgodnej z  zainteresowaniami uczniów celem podniesienia poziomu czytelnictwa;
 5. Wspieranie rodziców w działaniach kształtujących nawyki czytelnicze
  u dzieci;
 6. Staranne  prowadzenie dokumentacji szkolnej, systematyczne dokonywanie zapisów tematów zajęć oraz frekwencji uczniów;
 7. Systematyczne i aktywne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych, monitorowanie zachowań uczniów w toaletach i w szatni. Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i opieki na placu szkolnym;
 8. Doposażenie pracowni przedmiotowych, w szczególności nauczania przedmiotów przyrodniczych.

 

 

 

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

 

Pobierz

 

 

 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018:

 1. Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów i podejmują różnorodne działania mające na celu uwzględnianie tych potrzeb, a uczniowie prezentują dobry poziom wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej;
 2. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej są spełnione. Nauczyciele posiadają rozkłady materiału, które w znacznym stopniu ułatwiają realizację podstawy programowej w sposób planowy;
 3. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz nauczyciele formułowali i wdrażali wnioski z analizy osiągnięć uczniów, które przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia oraz poprawy wyników w nauce;
 4. Stopień przestrzegania prawa oświatowego przez nauczycieli jest różny w różnych tematach. Nauczyciele nie mają problemów ze stosowaniem nowych rozporządzeń, niejednokrotnie jednak potrzebują przypomnienia.
 5. Wszyscy uczniowie potrzebujący wsparcia zostali objęci pomocą przychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele dostosowali metody i formy pracy oraz wymagania edukacyjne do ich rozwoju poprzez indywidualizację nauczania oraz udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych;
 6. Dzięki pozyskaniu urządzeń multimedialnych, placówka stała się szkołą nowych możliwości. Znacznie wzrosła wartość pedagogiczna oraz proces kształcenia. Uczniowie nie kryją zadowolenia z wyposażenia multimedialnego szkoły, ponieważ prowadzone zajęcia rozbudzają zaciekawienie i zaangażowanie;
 7. Podjęte przedsięwzięcia z zakresu Programu Wychowawczo-
  Profilaktycznego oraz uzyskane wyniki potwierdzają dobry poziom pracy opiekuńczo- wychowawczej. Szkoła jest  bezpieczna i przyjazna naszym uczniom, na uwagę zasługuje współpraca pomiędzy rodzicami i nauczycielami;
 8. Zdarzały się nieliczne zachowania niewłaściwe, typu: agresja słowna, bicie, szarpanie, popychanie, kopanie, wulgarne słownictwo. Najwięcej zachowań agresywnych miało miejsce na korytarzach szkolnych i placu zabaw;
 9. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, głównie poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami oraz dyrektorem szkoły;
 10. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, konkursach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, wyjazdach do placówek kulturalnych, koncertach, pogadankach, prelekcjach,  warsztatach profilaktycznych.
 11. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i bardzo aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.

Rekomendacje:

 1. Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń agresywnych i wzmacnianie właściwych oraz  działań eliminujących negatywne zjawiska typu: wyśmiewanie, zaczepianie, obgadywanie, przezywanie, przeklinanie;
 2. Stosowanie różnych form motywowania uczniów do systematycznej pracy i uzyskiwania  coraz lepszych wyników, angażowanie rodziców
  do większej pomocy dzieciom w pokonywaniu ich trudności w nauce. Stosowanie metod efektywnego i szybkiego uczenia się;
 3. Otwarcie na nowe technologie i wyzwania wszystkich nauczycieli, tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie nowych metod i form edukacji, m.in. poczta elektroniczna, teleseminaria, telekonferencja, klasy wirtualne;
 4. Pozyskanie nowych ciekawych pozycji, w szczególności dla klas starszych, zgodnych z ich zainteresowaniami celem podniesienia poziomu czytelnictwa;
 5. Staranne  prowadzenie dokumentacji szkolnej, systematyczne dokonywanie zapisów tematów zajęć oraz frekwencji uczniów;
 6. Systematyczne i aktywne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych, monitorowanie zachowań uczniów w toaletach i w szatni. Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i opieki na placu zabaw;
 7. Doposażenie pracowni przedmiotowych, w szczególności nauczania przedmiotów przyrodniczych w klasach starszych;
 8.  Podniesienie poziomu wizualnego wyglądu sal lekcyjnych oraz jakości organizowanych uroczystości szkolnych;
 9. Wspieranie, inspirowanie przez nauczycieli działań uczniów do stawiania pytań i wyłaniania własnych propozycji oraz zaangażowania się w działalność na rzecz szkoły;
 10.  Pogłębianie współpracy społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym. Systematyczna promocja na stronie szkoły.

 

          

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny "Poradnik bezpiecznego wypoczynku". Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Przypominamy również adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w  łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. 

 

PW Junior pragnie pomóc uczniom w bardziej świadomym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie  „Kim chcę zostać?”.

PW Junior to Politechnika Warszawska w wersji dla nastolatków. Wszystko odbywa się prawie tak,
jak na prawdziwej uczelni. Pracownicy PW prowadzą regularne wykłady i ćwiczenia w pracowniach PW. W przystępny i praktyczny sposób młodzież poznaje wiele zagadnień związanych z naukami ścisłymi oraz wydziały PW.

W związku z reformą oświaty, Politechnika Warszawska zmodyfikowała inicjatywę PW Junior. Bazując na podstawie programowej opracowaliśmy autorskie zajęcia z przedmiotów ścisłych. Od ubiegłego roku tworzymy przewodnik „Gdzie coś wartościowego z przedmiotów ścisłych można znaleźć w Internecie?”

Rekrutacja do liceów w maju 2019r. będzie bardzo trudna, gdyż „nakładają” się 2 roczniki – jeden kończący szkołę podstawową oraz drugi gimnazjum, a miejsc w liceach raczej nie przybędzie. Chcemy aktywnie wesprzeć juniora w tym trudnym okresie.

 Obecnie trwa rekrutacja na rok akademicki 2018/19.

Dotychczasowe 6 edycji PW Junior pokazało niesamowitą kreatywność i aktywność młodzieży. Jesteśmy pewni, że dzięki pracy zespołowej nasze dzieci w przyszłości stworzą wynalazki, które odniosą światowy sukces. Jednakże PW Junior to przede wszystkim dobra zabawa i nowe doświadczenia.

 Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.pwjunior.edu.pl.

Pomagamy rozwijać potencjał Juniorów

 

 

 Ankieta dla rodziców.

Proszę klinąć w link i wypełnić ankietę.

https://www.survio.com/survey/d/Y7W0B8X9A1E8H6A4L

 

DENTOBUS 26-27. 04. 2018r.

REALIZACJA  ŚWIADCZEŃ W DENTOBUSIE

1. W ustalonych dniach lekarz CertenMedic wykonuje przegląd

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju