Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2021/2022:
15.10.2021 r.
12.11.2021 r.
07.01.2022 r.
02.05.2022 r.
24 - 26.05.2022 r. (egzamin ósmoklasisty)
17.06.2022 r.

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców:

 Przewodnicząca:    Marzena Samuś

 Zastępca:              Justyna Matejek    

 Skarbnik:                    Wioleta Marchewka

 Sekretarz:                   Monika Mroczek

 Członek:                  Natalia Bzdzikot

                                Sylwia Skiba

                                Łukasz Łojek

                                          Daria Piskorz

                                          Katarzyna Wargacka

 

 

 List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022     Pobierz...

 

 

 

 

Bilans jednostki budżetowej              Pobierz...

Wypłacone świadczenia pieniężne      Pobierz...

Wyciąg z danych                               Pobierz...

Informacja dodatkowa                      Pobierz...

Umorzenie majątku                           Pobierz...

Wartość netto                                  Pobierz...

Środki trwałe                                    Pobierz...

Wartości niematerialne                     Pobierz...

Rachunek zysków i strat jednostki    Pobierz...

Zestawienie zmian                             Pobierz...