Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2020/2021:
12. 11. 2020r.
13. 11. 2020r.
25. 05. 2021r
26. 05. 2021r.
27. 05. 2021r. 
04. 06. 2021r.

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

 

mgr AGNIESZKA KWIECIEŃ – dyrektor szkoły

 

nauczyciel dyplomowany

 

wychowanie fizyczne, biologia

 

 

 

 

 

 

mgr BEATA BIERNACKA

 

nauczyciel dyplomowany

 

nauczanie wczesnoszkolne

 

urlop dla poratowania zdrowia

 

 

 

mgr JOLANTA POLAKOWSKA

 

nauczyciel dyplomowany

 

nauczanie wczesnoszkolne,  informatyka

 

wychowawca klasy I

  

 

 

mgr JOANNA NIEZGODA

 

nauczyciel dyplomowany

 

nauczanie przedszkolne, logopedia, oligofrenopedagogika

 

wychowawca klasy III

 

 

mgr ANNA GRZESZCZYK

 

nauczyciel dyplomowany

 

nauczanie wczesnoszkolne, informatyka

 

wychowawca klasy II

 

 

 

mgr DOMINIKA SAŁBUT

 

nauczyciel dyplomowany

 

język angielski, bibliotekarstwo

 

wychowawca klasy IV

 

 

 

mgr BEATA STRZĘBAŁA

 

nauczyciel dyplomowany

 

matematyka, informatyka, technika

 

wychowawca klasy VII

 

 

 

mgr JUSTYNA PYRGIEL

 

nauczyciel dyplomowany

 

język polski, plastyka, muzyka, informatyka

 

 

 

mgr WERONIKA LUBOCH-KALINOWSKA

 

nauczyciel mianowany

 

przyroda, biologia, geografia, chemia

 

wychowawca klasy VI

 

 

 

mgr Alfreda Zimałka

 

nauczyciel dyplomowany

 

historia, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

mgr BERNADETA KRUPA

 

nauczyciel dyplomowany

 

język niemiecki

 

 

 

 

mgr KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI

 

nauczyciel mianowany

 

wychowanie fizyczne

 

 

 

 

mgr MARCIN JARMUŻ

 

nauczyciel dyplomowany

 

muzyka

 

 

 

 

mgr AGATA ZAWADZKA

 

nauczyciel dyplomowany

 

religia

 

 

 

mgr AGNIESZKA ŚWIGOŃ

 

nauczyciel dyplomowany

 

fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 

mgr DOROTA WASIAK

 

nauczyciel dyplomowany

 

technika, plastyka

 

 

 

mgr KAMILA MARCHEWKA

 

nauczyciel mianowany

 

pedagog szkolny

 

 

 

mgr KATARZYNA LIPIEC

 

nauczyciel dyplomowany

 

język polski, biblioteka

 

wychowawca klasy VIII 

 

 

mgr MARTYNA KOŚCIELNIAK-JAROSZEK

 

nauczyciel kontraktowy

 

nauczanie wczesnoszkolne, logopedia

wychowawca oddziału przedszkolnego

 

 

mgr ANNA WÓJCICKA

 

nauczyciel kontraktowy

nauczanie wczesnoszkolne

 wychowawca oddziału przedszkolnego

 

 

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju