Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2020/2021:
12. 11. 2020r.
13. 11. 2020r.
04. 01. 2021r
05. 01. 2021r.

04. 06. 2021r.

 

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju