PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin

 

1.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Dominika Sałbut

Środa

14.20 -15.05

2.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Justyna Pyrgiel

Poniedziałek

14.20 -5.015

 

Piątek

12.40 -13.25

3.

SKS

Krzysztof Leśniewski

Poniedziałek

13.30 – 14.15

Czwartek

12.40 – 13.25

4.

Zajęcia korekcyjne

Krzysztof Leśniewski

Czwartek

12.40 – 13.25

5.

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

Beata Strzębała

Wtorek

14.20– 15.05

6.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Beata Strzębała

Wtorek

13.30 – 14.15

Czwartek 

13.30 - 14.05

7.

Zajęcia logopedyczne

Martyna Kościelniak-Jaroszek

 

 

 

 

Joanna Niezgoda

Poniedziałek

07.15 - 8.00

12.40 – 13.25

Piątek

13.00 – 13.45

Poniedziałek

11.35 -12.20

 

8.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Kamila Marchewka

Środa

12.40-13.25

14.20 – 15.05

Czawartek

12.40-13.25 

14.20-15.05

Piątek

08.50 - 9.35

 

 

 

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju