Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

    W dniu 1 września 2021 roku o godzinie 9.00  odbyła się z udziałem Wójta Gminy Gózd Pana Pawła Dziewita, Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Goździe Pana Józefa Draba oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gózd Pana Marcina Linowskiego inauguracja roku szkolnego 2021/2022.

Przewodnicząca szkoły  Irmina Zielińska powitała wszystkich przybyłych na uroczystość. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły został odśpiewany hymn. Następnie zabrał głos Wójt Gminy Pan Paweł Dziewit, który powitał wszystkich zebranych oraz wręczył Akt Powierzenia na funkcję Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze Pani Agnieszce Kwiecień.

 Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Kwiecień  powitała wszystkich uczniów, szczególnie tych najmłodszych, nauczycieli, rodziców oraz przybyłych gości. Zwróciła uwagę na sytuację sanitarno – epidemiczną i związane z nią wzmożone wymogi higieniczno – sanitarne. W swoim przemówieniu nawiązała do przypadającej w tym roku 82. rocznicy napaści hitlerowskiej na Polskę. Następnie życzyła wszystkim dzieciom sukcesów w nauce, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz satysfakcji z osiąganych wyników. 

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie zostali zapoznani z organizacją nowego roku szkolnego. 

 

                   

                   

                   

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju