Maria Publiczna Szkoła
Podstawowa w Podgórze
im. Marii Konopnickiej

 

 

 

 

szkoła

 

 

        

 

 

Godło Herb Gminy

Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju