Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2022/2023:
17.10.2022 r.
31.10.2022 r.
02.05.2023 r.
23 - 25.05.2023 r. (egzamin ósmoklasisty)
26.05.2023 r.
09.06.2023 r.

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

 

MariaPubliczna

Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej

 w Podgórze

 

 

 

szkoła

 

   Akcję "Wiosenne porządki w gminie Gózd"  koordynują sołtysi poszczególnych miejscowości w obwodzie szkoły w Podgórze oraz Radna Gminy Gózd Pani Małgorzata Knieć.

  Zbiórka przed akcją w sobotę o godz.10.00 na boisku w Drożankach.