Maria Publiczna Szkoła
Podstawowa w Podgórze
im. Marii Konopnickiej

 

 

 

 

szkoła


 

 

 

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 
 
 

 

Co ze szkołami do wakacji? - stanowisko MEN 

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

 

 

Harmonogram konsultacji 

dla klas I- III

od 01.06.2020 roku

Lp.

Dzień tygodnia 

Godziny konsultacji

Nauczyciel 

Przedmiot/ klasa

1.

Poniedziałek

12.00-13.00

Beata Biernacka

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3

2.

Wtorek

12.00-13.00

Beata Biernacka

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3

3.

Poniedziałek

12.00-13.00

Anna Grzeszczyk

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1

4.

Środa

12.00-13.00

Anna Grzeszczyk

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1

5.

Poniedziałek

12.00 - 13.00

Joanna Niezgoda

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2

6.

Środa

12.00 - 13.00 

Joanna Niezgoda

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2

7.

Poniedziałek

12.00 - 13.00

Dominika Sałbut

Język angielski I-III

8.

Czwartek

12.00-13.00

Agata Zawadzka

Religia I-III

 

Harmonogram konsultacji ze wszystkich 

przedmiotów dla klas V-VIII 

od 01.06.2020 roku

Lp.

Dzień tygodnia 

Godziny konsultacji

Nauczyciel 

Przedmiot/ klasa

1.

Poniedziałek

12.00-13.00

Agnieszka Kwiecień

Wychowanie fizyczne VI

2.

Poniedziałek

14.30-15.30

Dorota Wasiak

Plastyka,  Technika

3.

Wtorek 

12:00- 13:00 

Edyta Miernik

Chemia klasa VII, VIII

4.

Wtorek

13.40- 14.40

Agnieszka Świgoń

Fizyka, edb  VII-VIII

5.

Środa

13.00-15.00

Beata Strzębała

Matematyka V-VIII

Informatyka V-VIII

6.

Środa

13.30-14.30

Bernadeta Krupa

Język niemiecki  VII-VIII

7.

Środa

13.00- 15.00

Krzysztof Leśniewski

Wychowanie fizyczne V- VIII

8.

Środa

14.00-15.00

Dominika Sałbut

Język angielski V-VIII

9.

Środa

13.00-14.00

14.00-15.00

Justyna Pyrgiel

Język polski V-VII

10.

Środa

12:00-13:00

biologia

13.00-14.00

geografia

W. Luboch- Kalinowska 

Biologia, Geografia  V-VIII

11.

Czwartek

13.00 - 14.00

Agata Zawadzka

Religia V - VIII

12.

Czwartek

14.00 -15.30

Joanna Chołuj

Historia i wos V- VIII

13.

Piątek

14.30-15.30

Marcin Jarmuż

Muzyka V, VI, VII

14.

Piątek

14:00 - 15:00

Katarzyna Lipiec

Język polski VIII

 

 

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju