Maria Publiczna Szkoła
Podstawowa w Podgórze
im. Marii Konopnickiej

 

 

 

 

szkoła

 

 

Do 29 listopada br. przedłużone zostało również zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 

 

 

 

  

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju