Maria Publiczna Szkoła
Podstawowa w Podgórze
im. Marii Konopnickiej

 

 

 

 

szkoła

 

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju