Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze znajduje się w gminie Gózd, w powiecie radomskim, przy trasie nr 44 Radom - Lublin. Szkoła została założona w 1931 r. Mieściła się w prywatnym domu.

    Obecny budynek szkoły został oddany do użytku 16.08.1964 r. W 1994 r. dobudowano skrzydło szkoły i założono centralne ogrzewanie. Nowy obiekt został oddany do użytku 01.09.1995r. Szkoła powiększyła się o 5 sal lekcyjnych, wyposażonych w sprzęt szkolny i pomoce naukowe do nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego oraz sanitarny i mini salę gimnastyczną.

    W 1999 r. zorganizowano boisko trawiaste do piłki nożnej oraz wyłożono płytkami schody wejściowe. W 2000 r. wykonano elewację w starym budynku. W 2002 r. ułożono chodnik z kostki brukowej (200 m kw.), z funduszy uzyskanych jako dotacja z PZU i Urzędu Gminy w Goździe.

    W roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006 znacznie poprawiła się baza szkoły. Wymieniono drzwi wejściowe do szkoły i do sal lekcyjnych w starym skrzydle. Również wymieniono dach oraz okna wraz z parapetami i wyremontowano salę gimnastyczną. Płytkami został wyłożony korytarz na pierwszym piętrze i stołówka. Cała szkoła została odmalowana. W 2008 roku została położona terakota na korytarzach szkolnych na parterze.

    Otrzymaliśmy nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do internetu.

    Za te wszystkie romonty Pani Dyrektor pragnie podziękować Panu Wójtowi mgr inż. Adamowi Jabłońskiemu, Panu Dyrektorowi ZEAS inż. Józefowi Drabowi, panu radnemu Markowi Baranowi oraz Radzie Gminy Gózd.

    Z pieniędzy pozyskanych przez Panią Dyrektor od PZU wymieniono wykładzinę w salach: 9, 10, 12.

    W roku szkolnym 2004/2005 otrzymaliśmy certyfikat "Szkoła z klasą".

    W tym roku szkolnym otrzymaliśmy tytuł "Nauczyciel z klasą".

    Dnia 12.10.2006 roku PSP w Podgórze nadano imię Mariii Konopnickiej. Nasza szkola staje sie nowoczesna, promuje się w środowisku lokalnym, powiatowym i w Internecie. Język angielski i informatyka jest od klasy I do VI.

    Otrzymaliśmy wyróżnienia i nagrody pieniężne za projekty edukacyjne "Porządkujemy i odnawiamy las" (700 zł) i "Ratujemy kasztanowce" (300 zł).

   Prężnie działa harcerstwo, LOP i Samorząd Szkolny.

    Od 01.09.1991roku do 31.08.2016 roku dyrektorem szkoły była mgr Krystyna Głuszek.

Godło Herb Gminy

Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl