Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Podgórze                Pobierz                     
2
. Program Wychowawczo- Profilaktyczny      Pobierz
3. Regulamin Rady Pedagogicznej                      Pobierz
4. Regulamin Rady Rodziców                                  Pobierz
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego      Pobierz
6. Regulamin oceniania zachowania              Pobierz 

7. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze                                        Pobierz...  

8. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusa COVID-19   Pobierz  
9. Regulamin wycieczek  szkolnych               Pobierz

10. Procedura  bezpieczeństwa COVID-19

   dla uczniów                                                  Pobierz

11. Zgoda na pomiar temperatury                 Pobierz

12. Procedury zachowania bezpieczeństawa

    w czasie pandemii w przedszkolu               Pobierz

13. Procedury zachowania bezpieczeństwa

    w czasie pandemii w szkole                        Pobierz

14. Regulamin funkcjonowania szkoły

    w czasie pandemii                                       Pobierz

15. Oświadczenia rodziców, RODO                 Pobierz

16. Procedura zachowania bezpieczeństwa przez Rodziców Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze podczas epidemii COVID-19                                                   Pobierz

17. Procedura zachowania bezpieczeństwa w czasie przebywania dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze podczas epidemii COVID-19           Pobierz

18. EWALUACJA WEWNĘTRZNA                          Pobierz        

19. WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO                                                   Pobierz

20. REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU Pobierz

21. POROZUMIENIE WOLONTARYJNE                            Pobierz

22. ANEKS DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO                                                     Pobierz

23. WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU

PEDAGOGICZNEGO (2021/2022)                                     Pobierz

 

24. WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU

PEDAGOGICZNEGO (2022/2023)                                      Pobierz

 25. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA                             Pobierz

MONITORINGU WIZYJNEGO

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju