Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Podgórze                Pobierz                     
2
. Program Wychowawczo- Profilaktyczny      Pobierz
3. Regulamin Rady Pedagogicznej                      Pobierz
4. Regulamin Rady Rodziców                                  Pobierz
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego      Pobierz
6. Regulamin oceniania zachowania              Pobierz 

7. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze                                        Pobierz...  

8. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusa COVID-19   Pobierz  
9. Regulamin wycieczek  szkolnych               Pobierz

10. Procedura  bezpieczeństwa COVID-19

   dla uczniów                                                  Pobierz

11. Zgoda na pomiar temperatury                 Pobierz

12. Procedury zachowania bezpieczeństawa

    w czasie pandemii w przedszkolu               Pobierz

13. Procedury zachowania bezpieczeństwa

    w czasie pandemii w szkole                        Pobierz

14. Regulamin funkcjonowania szkoły

    w czasie pandemii                                       Pobierz

15. Oświadczenia rodziców, RODO                 Pobierz

16. Procedura zachowania bezpieczeństwa przez Rodziców Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze podczas epidemii COVID-19                                                   Pobierz

17. Procedura zachowania bezpieczeństwa w czasie przebywania dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze podczas epidemii COVID-19           Pobierz

18. EWALUACJA WEWNĘTRZNA                          Pobierz        

19. WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO                                                   Pobierz

20. REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU Pobierz

21. POROZUMIENIE WOLONTARYJNE                            Pobierz

22. ANEKS DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO                                                     Pobierz

 23. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA                             Pobierz

MONITORINGU WIZYJNEGO

24. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH                    Pobierz

        wersja skrócona dla małoletnich

25. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH                    Pobierz

26. SPRAWOZDANIE FINANSOWE                                    Pobierz

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju