Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

Rok szkolny 2020/2021

 

Wymaganie: Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

 

 Badany obszar: Kształtowanie u dzieci samodzielności, kreatywności i innowacyjności w szkole.

Raport z ewaluacji:  POBIERZ

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Wymaganie:  Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

 

Raport z ewaluacji:   POBIERZ

 

Wymaganie:  Procesy eukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

Raport z ewaluacji:  POBIERZ

 

 

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp.

Zadanie do wykonania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Powołanie zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.

Dyrektor szkoły

29.VIII.2019

2.

Wybór obszarów do ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020.

Dyrektor szkoły

Wszyscy nauczyciele

 

9.IX.2019

3.

Opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej.

Koordynator zespołu ds. ewaluacji

11.IX.2019

4.

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej (ustalenie celu ewaluacji, pytań kluczowych, metod zbierania danych).

 

Zespół ds. ewaluacji

 

X.2019

5.

Opracowanie narzędzi badawczych: ankiet dla nauczycieli, rodziców, uczniów.

 

Zespół ds. ewaluacji

 

XI-XII.2019

6.

Przeprowadzenie badań ankietowych. Gromadzenie danych.

Zespół ds. ewaluacji

I-III.2020

7.

Analiza zebranych informacji.

Zespół ds. ewaluacji

IV.2020

8.

Sporządzenie raportu z ewaluacji wewnętrznej.

Zespół ds. ewaluacji

V.2020

9.

Przedstawienie raportu oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

Zespół ds. ewaluacji

 

VI.2020

10.

Udostępnienie raportu z ewaluacji wewnętrznej na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor szkoły

 

VI.2020

 

Koordynator zespołu ds. ewaluacji:

mgr Weronika Luboch- Kalinowska

Członkowie zespołu ds. ewaluacji:

mgr Martyna Kościelniak- Jaroszek

mgr Anna Grzeszczyk

mgr Kamila Marchewka

mgr Agata Zawadzka

Rok szkolny 2018/2019

Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni.

Badany obszar: Uczniowie są zaangażowani w różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju oraz rozwoju szkoły.

Raport z ewaluacji:   POBIERZ

Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Badany obszar: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Raport z ewluacji:    Pobierz

Harmonogram działań w zakresie ewaluacji wewnętrznej

 

w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Podgórze

 

w roku szkolnym 2018/2019

 

ZADANIA

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

METODY, NARZĘDZIA, ŚRODKI

Powołanie zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.

24.08.2018

Dyrektor szkoły

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017w sprawie nadzoru pedagogicznego

Wybór obszarów do ewaluacji wewnętrznej
 w roku szkolnym 2018/2019

Wrzesień 2018

Dyrektor szkoły,

Zespół ds. ewaluacji,

Wszyscy nauczyciele

Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie wymagań wobec szkół
i placówek;

 

Analiza potrzeb

Opracowanie harmonogramu działań w zakresie ewaluacji wewnętrznej

Wrzesień 2018

Koordynator zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej,

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Materiały dotyczące ewaluacji wewnętrznej,

dyskusja

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej (ustalenie celu ewaluacji, pytań kluczowych, metod zbierania danych)

Wrzesień-październik 2018

Zespół ds. ewaluacji

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie nadzoru pedagogicznego,

Materiały dotyczące ewaluacji wewnętrznej;

Dyskusja

Opracowanie narzędzi badawczych

Listopad -grudzień 2018

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Literatura fachowa dotycząca narzędzi badawczych;

Materiały dotyczące ewaluacji wewnętrznej;

Dyskusja

Gromadzenie danych

Styczeń -marzec 2019

Zespół ds. ewaluacji

Ankiety;

Analiza dokumentacji;

Obserwacja

Analiza zebranych informacji;

Kwiecień – maj 2019

Zespół ds. ewaluacji

Analiza danych;

Dyskusja

Sporządzenie raportu z ewaluacji wewnętrznej

Czerwiec 2019

Zespół ds. ewaluacji

Raport

Udostępnienie raportu z ewaluacji wewnętrznej na stronie internetowej szkoły.

Czerwiec 2019

Dyrektor szkoły

Strona internetowa szkoły

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

Badany obszar: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 

 Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018

POBIERZ

 

 Harmonogram działań w zakresie ewaluacji wewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze w roku szkolnym 2017/2018

 

Zadania/czynności do wykonania

 

 

Termin

 

Odpowiedzialni

 

Metody, narzędzia, środki

1. Spotkanie Rady Pedagogicznej z dyrektorem szkoły.

 

 

2. Powołanie zespołu ds. ewaluacji.

 

 

 

3. Wybór obszarów do ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

 

4.Przygotowanie harmonogramu działań

w zakresie ewaluacji wewnętrznej.

 

 

23.VIII.2017

 

 

 

31.VIII.2017

 

 

 

 

 

 

 

IX/2017

 

Dyrektor mgr Agnieszka Kwiecień

 

Dyrektor mgr A. Kwiecień, wszyscy nauczyciele

 

koordynator: mgr Beata Biernacka, wszyscy nauczyciele

 

koordynator: mgr Beata Biernacka

 

Materiały dotyczące ewaluacji, Rozporządzenie

o nadzorze pedagogicznym

5.Opracowanie planu ewaluacji.

  • Wstępna faza planowania
  • Przyjęcie planu wraz z ogólnym harmonogramem

6.Opracowanie narzędzi badawczych.

  • Ustalenie celu ewaluacji, pytań kluczowych, metod zbierania danych, narzędzi

 

 

X-XI/2017

 

 

 

 

 

XI – XII/

2017

 

Koordynator: mgr Beata Biernacka, Zespół ewaluacyjny

 

 

Koordynator: mgr Beata Biernacka, zespół ewaluacyjny

Rozporządzenie

o nadzorze pedagogicznym, materiały dotyczące ewaluacji

 

 

Dokumentacja ewaluacji

7.Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji.

  • Ankiety
  • Analiza dokumentacji

 

 

III-IV/2018

Koordynator: mgr Beata Biernacka, zespół ewaluacyjny

 

Ankietowanie

8.Analiza zebranych informacji.

 

IV-V/2018

Koordynator: mgr Beata Biernacka, zespół ewaluacyjny

 

Analiza danych

 

9.Wyciąganie wniosków z zebranych materiałów (mocne, słabe strony).

 

 

V/2018

Koordynator: mgr
B. Biernacka, zespół ewaluacyjny

 

Analiza

10.Określenie, ustalenie rekomendacji.

 

 

V/2018

Koordynator: mgr
B. Biernacka, zespół ewaluacyjny

 

Analiza

11.Sporządzanie wersji roboczej raportu.

12.Powstanie raportu.

 

 

VI/2018

 

Zespół ewaluacyjny

 

Analiza, dyskusja.

13.Udostępnienie raportu

z ewaluacji wewnętrznej na stronie internetowej szkoły.

 

 

VIII-IX/ 2018

 

Dyrektor mgr Agnieszka Kwiecień

 

Raport

 

W roku szkolnym 2016/2017 ewaluacji wewnętrznej podlegają następujące obszary:

1. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

2. Rozwój kompetencji czytelniczych dzieci w oddziałach przedszkolnych.

 

Harmonogram działań w zakresie ewaluacji wewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Zadania/czynności do wykonania

 

 

Termin

 

Odpowiedzialni

 

Metody, narzędzia, środki

1. Spotkanie Rady Pedagogicznej z dyrektorem szkoły.

2. Powołanie zespołów ds. ewaluacji.

3. Wybór obszarów do ewaluacji w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

 

1.IX.2016

 

 

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Materiały dotyczące ewaluacji, Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym

4.Opracowanie planów ewaluacji.

  • Wstępna faza planowania
  • Przyjęcie planu wraz z ogólnym harmonogramem

5.Opracowanie narzędzi badawczych.

  • Ustalenie celu ewaluacji, pytań kluczowych, metod zbierania danych, narzędzi

 

 

X-XI/2016

 

 

 

 

 

XI – XII/

2016

 

 

Zespoły ewaluacyjne

 

 

 

 

j. w

 

j. w

 

 

 

 

 

Dokumentacja ewaluacji

6.Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji.

  • Ankiety
  • Analiza dokumentacji

 

 

III-IV/2017

 

j. w

 

Ankietowanie

7.Analiza zebranych informacji.

 

IV-V/2017

 

j. w

 

Analiza danych

 

 

8.Wyciąganie wniosków (mocne, słabe strony).

 

 

V/2017

 

j. w

 

Analiza

9.Określenie, ustalenie rekomendacji.

 

 

j. w

 

j. w

 

Analiza

10.Sporządzanie wersji roboczej raportu.

7.Powstanie raportu.

 

 

VI/2017

 

Zespoły ewaluacyjne

 

Analiza, dyskusja.

11.Udostępnienie raportu z ewaluacji wewnętrznej na stronie internetowej szkoły.

 

 

VIII-IX/ 2017

 

 

Dyrektor

 

Raport

 

Raport z ewluacji wewnętrznej

WYMAGANIE:

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH

U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Pobierz

SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI

Pobierz

 

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju