Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

 Historia szkoły
 
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze znajduje się w gminie Gózd, w powiecie radomskim, przy trasie nr 44 Radom - Lublin.

Początki powstania szkoły w Podgórze sięgają roku 1931, kiedy tutejsze dzieci uczęszczały do szkoły w Goździe. Pani Lidia Downarowicz dumnie wspomina swojego dziadka – Jakuba Tęczę ( mamy ojca), który w trosce
o edukację swoich sześciorga dzieci i sąsiadów postanowił udostępnić budynek, gdzie mogłaby się mieścić szkoła. Włodarze gminy zadecydowali, że mogą zatrudnić nauczycieli i wyposażyć budynek szkolny. W 1931 roku została uruchomiona pierwsza szkoła w Podgórze. Początkowo pracowało w niej trzech nauczycieli i kierownik szkoły. Uczęszczały dzieci z Podgóry, Bekiermanówki (Lipiny), Karszówki, Janowa, Lucina i Drużanek (Drożanki). Pierwszy budynek składał się z dwóch sal lekcyjnych (w jednej uczyły się jednocześnie pierwsza i druga klasa, w drugiej siódma klasa), w pokoju mieszkał kierownik szkoły.W drugim budynku (który nie zachował się do dzisiaj) w  jednym pomieszczeniu uczyły się trzecia i czwarta klasa, a w drugim pomieszczeniu piąta i szósta. Szkoła ta funkcjonowała do uruchomienia obecnie istniejącej, która powstała w wyniku hasła ,,tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” i oddana do użytku (dwa lata wcześniej) 16 sierpnia 1964 roku. Dalsze lata to rozbudowa. W 1994 roku dobudowano skrzydło szkoły i założono centralne ogrzewanie. Nowy obiekt został oddany do użytku 1 września 1995 roku z mini salą gimnastyczną, 5 salami lekcyjnymi w pełni dostosowanymi do nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. W 1999 roku zorganizowano boisko trawiaste do piłki nożnej oraz wyłożono płytkami schody wejściowe. W 2000 roku wykonano elewację w starym budynku. W 2002 roku ułożono chodnik z kostki brukowej(200 m2) z funduszy uzyskanych jako dotacja z PZU i Urzędu Gminy w Goździe.  W roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006 wymieniono: drzwi wejściowe do szkoły i do sal lekcyjnych w starym skrzydle, dach oraz okna wraz z parapetami oraz wyremontowano salę gimnastyczną. Szkoła została odmalowana, płytkami został wyłożony korytarz na pierwszym piętrze i stołówce, położono terakotę na korytarzach szkolnych i na parterze. Otrzymaliśmy nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu.

Od 1 września 2001 roku w związku z likwidacją Zespołów Szkół, Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze funkcjonowała jako pełna sześcioklasowa szkoła podstawowa, a dzieci, które ją kończyły uczęszczały do Gimnazjum w Goździe. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Podgórę, Karszówkę i Drożanki. Dnia 12 października 2006 roku Publicznej Szkole Podstawowej  w Podgórze nadano imię Marii Konopnickiej. Szkoła staje się nowoczesna, promuje się w środowisku lokalnym, powiatowym i w Internecie, wprowadzony zostaje język angielski i informatyka. Z dniem 1 września 2019 roku przestają istnieć gimnazja, uczniowie uczęszczają do ośmioklasowej szkoły podstawowej w Podgórze. Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze uczęszcza corocznie około 90 -110 dzieci. Pracuje 20 nauczycieli, większość dyplomowanych, którzy systematycznie dokształcają się i podnoszą swoje kompetencje zawodowe. Uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach i odnoszą liczne sukcesy. Obecna Dyrektor szkoły mgr Agnieszka Kwiecień wspiera innowacyjność pracy szkoły poprzez wyposażenie w nowoczesne sprzęty technologii komputerowej, wdrażanie nowatorskich programów i innowacji pedagogicznych. Zapewnia zaplecze dydaktyczne do ich realizacji. Szkoła uczestniczy w programach Unijnych mających na celu dobro, zdrowie i rozwój dzieci, dba o właściwą współpracę z instytucjami wspierającymi.

Wiedzę o otaczającym świecie przekazują  nauczyciele, którzy uczą i wychowują. Oto wykaz pedagogów pracujących od początku założenia placówki w Podgórze.

Jan Barszcz - kierownik szkoły ( rok 1931-1963 )

Grono pedagogiczne:

Jadwiga Korcz - nauczanie początkowe, matematyka, fizyka, rysunki i zajęcia praktyczne, historia, język polski, fizyka;

Matylda Lipiec - nauczanie początkowe, historia, język polski język rosyjski, wychowanie fizyczne, biologia;

Stanisława Grudzień - nauczanie początkowe, geografia, historia, biologia,
język rosyjski, chemia, fizyka;

Jan Barszcz - historia, geografia, biologia, śpiew;

Stefania Barszcz - historia, geografia, prace ręczne;

Maria Guzek - język rosyjski, chemia, rysunki i roboty;

Jaroszek Salomea - język polski, biologia;

Maria Matejek – język rosyjski, biologia, geografia, fizyka, chemia, śpiew, rysunki, nauczanie początkowe;

Janina Lipiec - język polski, język rosyjski, rysunki, śpiew;

Kazimierz Potocki - język polski, fizyka, chemia;

Leokadia Pyrgiel - biologia, fizyka, śpiew, wychowanie fizyczne;

Czesława Hawryluk - język rosyjski, fizyka, chemia, rysunki, śpiew.

 

Henryk Trybuł – kierownik szkoły, gminny dyrektor szkół (1964-1981)

Do grona pedagogicznego dołącza:

Danuta Trybuł - kl. I., geografia, język polski;

Czesława Walewska - język rosyjski, historia;

Antonina Dróżdż ( Szczęsna) - język polski, historia, zajęcia praktyczno - techniczne, biblioteka;

Józef Baran - fizyka, chemia, wychowanie muzyczne, historia, matematyka, wychowanie plastyczne;

Halina Chmielewska - kl. III, zajęcia techniczne;

Czesława Wdowska - język rosyjski, matematyka, język polski, biologia, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne;

Barbara Klimek – biologia;

Maria Tuzimek - fizyka, chemia, biologia;

Maria Szymuś - fizyka, chemia, biologia, wychowanie obywatelskie, historia;

Wanda Dydo - kl. III, zajęcia prac technicznych, wychowanie muzyczne;

Grażyna Adamkiewicz - historia, język polski, wychowanie obywatelskie, zajęcia prac technicznych, wychowanie muzyczne;

Anna Wachowicz - fizyka, matematyka, zajęcia praktyczne, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne;

Ewa Strojna - matematyka, geografia, chemia, język rosyjski, przysposobienie obronne;

Teresa Kaca - język rosyjski, język polski, przyroda, wychowanie muzyczne;

Krystyna Głuszek - historia, nauczanie początkowe;

Grażyna Stawarz – matematyka, biologia, chemia;

Leokadia Mazur - wychowane fizyczne, zajęcia praktyczno – techniczne;

Elżbieta Piorun - język polski;

Anna Kwiecińska - język polski, wychowanie plastyczne, wychowanie fizyczne (dz), praca technika;

Elżbieta Kozak - zajęcia praktyczno - techniczne, biologia.

 

Czesław Stępień - dyrektor szkoły (1982)

Do grona pedagogicznego dołącza:

Izabela Kleniewska - język polski, wychowanie fizyczne.

 

Adam Pietruszewski – dyrektor szkoły (1982-1983)

Do grona pedagogicznego dołącza:

Adam Pietruszewski – muzyka;

Helena Pietruszewska – nauczanie początkowe.

 

Maria Potrząsaj - dyrektor (1983-1984)

Do grona nauczycielskiego dołącza:

Jolanta Figarska (Polakowska) – nauczanie początkowe;

Anna Grzeszczyk - oddział przedszkolny, plastyka, nauczanie początkowe;

Grażyna Piorun - geografia, kultura fizyczna, biblioteka.

 

Krystyna Głuszek-dyrektor (1984-2016)

Do grona nauczycielskiego dołącza:

Marzena Rutkowska – nauczanie początkowe;

Marzena Gałczyńska – nauczanie początkowe;

Ks. Zawadzki – religia;

Małgorzata Sońta - nauczanie początkowe;

Krzysztof Leśniewski - wychowanie fizyczne, technika;

Ks. Jacek Czerwiński – religia;

Renata Symela – nauczanie początkowe;

Justyna Pyrgiel - język polski, technika;

Ks. Andrzej Dwojakowski – religia;

Anna Szczęsna – informatyka;

Joanna Guza - język rosyjski;

Beata Olczyk - język angielski;

Ks. Paweł Bukała – religia;

Joanna Zięba- pedagog szkolny;

Danuta Wielocha – przyroda;

Edyta Wziątek - język angielski;

Ilona Kotlimowska - wychowanie do życia w rodzinie;

Beata Biernacka - nauczanie początkowe;

Joanna Niezgoda - nauczanie indywidualne;

Beata Strzębała – matematyka;

Dominika Konieczko (Sałbut) - język angielski;

Marcin Jarmuż – muzyka;

Weronika Luboch (Kalinowska) – przyroda, biologia, geografia;

Ks. Jan Chudyba – religia;

Maria Luboch (Orzechowska) -język angielski;

Monika Gębska – pedagog szkolny;

Bernadetta Kinga Winiarska - terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne;

Anna Szczepanowska - wychowanie do życia w rodzinie;

Ks. Sylwester Jończyk - religia;

Marlena Sekuła - język angielski;

Kamila Marchewka - pedagog szkolny;

Aleksandra Jagiełło - oddział przedszkolny.

 

Agnieszka Kwiecień – dyrektor szkoły (od 1 września 2016 roku)

Do grona nauczycielskiego dołącza:

Justyna Drabik – przyroda, biologia;

Benadeta Krupa - język niemiecki;

Joanna Chołuj – historia, wiedza o społeczeństwie;

Agata Zawdzka – religia;

Agnieszka Świgoń – fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa;

Dorota Wasiak - plastyka, technika;

Katarzyna Lipiec - język polski, biblioteka;

Alfreda Zimałka – historia, wiedza o społeczeństwie;

Martyna Kościelniak Jaroszek – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

Anna Wójcicka - edukacja przedszkolna.

                                                    Opracowała mgr Justyna Pyrgiel

 

 

 NADANIE IMIENIA SZKOLE

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju