Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

 

Wirtualny Festiwal Zespołów Uczniowskich w Podgórze

 

Dnia 21 listopada 2019 r. w związku z obchodami Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie z klasy VII i VIII  pod opieką pani Kamili Marchewka,  pani Beaty Strzębała, pani Dominiki Sałbut, pani Katarzyny Lipiec wzięli udział w WIRTUALNYM FESTIWALU DLA ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH, w którym 69 drużyny z różnych miejscowości z całej Polski uczestniczyło we wspólnej zabawie online. Ich zadaniem było wykonanie na wymaganej platformie internetowej oraz na tablicy Padlet w sumie 6 bardzo obszernych zadań, które łącznie wymagały realizacji 18 różnych poleceń oraz całkowitego zaangażowania zespołówprzez 5 godzin zegarowych.

Jednym z zadań było opracowanie „DRZEWA WYZWAŃ I ROZWIĄZAŃ”, które służyło do analizy wyzwań dla naszej społeczności na temat zmian klimatu. Uczniowie przeprowadzali wywiady i zbierali informacje od pracowników szkoły i uczniów na temat widocznych zmian klimatu w naszej miejscowości.  Ciekawym doświadczeniem było również zaprezentowanie naszej szkoły na MAPIE projektów młodzieżowych zaangażowanych w udział w Wirtualnym Festiwalu oraz rozwiązanie Quizu o Celach Zrównoważonego Rozwoju w wyniku, którego poprawność rozwiązania w postaci średniej dla obu zespołów wyniosła 80%.

Udział w powyższym przedsięwzięciu był dla uczniów dużym wyzwaniem zarówno pod względem wymaganej wiedzy z zakresu Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale również kreatywności. Uczniowie mieli okazję rozwijać umiejętność krytycznego myślenia w zakresie określenia wyzwań globalnych dla naszej lokalnej społeczności, rozwijania umiejętności korzystania z technologii ICT- nowością była bowiem tablica Padlet. Oba zespoły uczniowskie z sukcesem ukończyły Wirtualny Festiwal dla Zespołów Uczniowskich i otrzymały dyplomy.

 Po zakończeniu Festiwalu uczniowie wyszli z inicjatywą podjęcia działań w najbliższym czasie na terenie szkoły, w planach jest własnoręczne przygotowanie koszy do segregacji śmieci w klasach oraz przygotowanie  petycji do dyrektora szkoły z podpisami wszystkich uczniów  z prośbą o zakup koszy do segregacji śmieci na korytarze szkolne.

    

        

 

        

        

        

        

 

Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole

 

Od 19 – 25 listopada trwał w naszej szkole Tydzień Edukacji Globalnej. Jest to coroczna międzynarodowa inicjatywa, mającą na celu zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, przybliżenie wyzwań i problemów współczesnego świata oraz kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu. Inicjatywy TEG mają przyczynić się do pobudzenia aktywności dzieci na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im, w tym kontekście, odpowiedzialność za własne działania.

W bieżącym roku przebiegał on pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”

W oddziałach przedszkolnych dzieci zapoznały się z „Przygodami Zoga” Opowiastką o kosmicie, który, zwiedzając planetę Ziemię, doświadcza, czym jest różnorodność. Razem z Zogiem poznały kwestie globalnych współzależności, zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości, nauczyły się jak doceniać piękno planety, na której żyją. Dzieci wykonały piękne figurki  Zoga z plasteliny, a także prace plastyczno-techniczne, do których wykonały własnoręcznie ramki pt: „Co Zog zobaczył na Ziemi”.

Uczniowie klasy II i III razem z sympatycznym misiem, bohaterką książeczki "Tosia odkrywa czekoladę"  odbyły podróż od sklepu, gdzie można kupić słodki przysmak, do fabryki go produkującej, a następnie przepłynęły Atlantyk, docierając do Belize, na plantację kakao. Cała ta podróż miała uświadamiać, jak wiele osób z różnych stron świata zaangażowanych jest w produkcję czekolady. Dzieci poznały też zasady sprawiedliwego handlu, który polega na tym, że rolnicy bądź hodowcy dostają uczciwą cenę za swoje towary. Dzieci wspólnie przygotowały przepyszną czekoladę.

Na korytarzu szkolnym przygotowana została wystawa plakatowa: „Edukacja i wychowanie dzieci w Afganistanie” które pochodziły z materiałów udostępnionych przez Polską Akcje Humanitarną, po zapoznaniu się z wystawą uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w bardzo ciekawych warsztatach przygotowanych na sali gimnastycznej z wykorzystaniem metaplanu, drzewa decyzyjnego, filmu edukacyjnego Dowiedzieli się z nich, o tym, że prawie 1/3 dorosłych mieszkańców Afganistanu nie potrafi czytać i pisać, a ponad połowa afgańskich dzieci nie uczęszcza do szkoły. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele: odległe położenie szkół, brak środków transportu, przepełnione sale lekcyjne, złe warunki placówek lub też ich brak. Mali Afgańczycy często pomagają swoim rodzinom w codziennych obowiązkach domowych. Zagrali również w grę edukacyjną dotyczącą dostępu do edukacji ich rówieśników na świecie.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Wykazali się dużą wiedzą, pomysłowością zaangażowaniem w wykonywaniu różnorodnych zadań i wspólnym rozwiązywaniu problemów. Zadawali bardzo dużo pytań. Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że z olbrzymią przyjemnością wezmą udział w warsztatach za rok.

 

 

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju