Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej

w Podgórze okazują serce dla Afryki!

 

Chcąc nieść pomoc potrzebującym, w ramach działania szkolnego wolontariatu objęliśmy adopcją na odległość ucznia z Kamerunu.

 Leonel Egogame Kpala jest uczniem ostatniej klasy Lycee Technique de Batouri. Jest bardzo zdolny, dlatego będziemy wspomagać go finansowo, by mógł ukończyć szkołę i zdać maturę.

 Adopcja serca to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata. Polega ona na wsparciu finansowym konkretnego dziecka, którego celem jest umożliwienie dziecku edukacji.

Taką formą pomocy zawsze objęte są dzieci w ciężkiej sytuacji życiowej, a nad wydatkami związanymi z edukacją, zdrowiem, wyżywieniem czuwają na miejscu misjonarze, wolontariusze, składając coroczny raport.

 

 

W czerwcu 2017 roku Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę funduszy dla naszego adoptowanego kolegi. Pieniądze w kwocie 150 zł zostały przesłane dla Leonela Egogame Kpala. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

We wrześniu każdego roku szkolnego odbywa się zbiórka funduszy na Adopcję Serca ucznia  z Kamerunu -  Leonela. Dziękujemy wszystkim za każdą złotówkę.

ŚWIADECTWO SZKOLNE LEONELA EGOGAME KPALA

 

 

LIST LEANELA DO UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY LEONELA EGOGAME KPALA

 

LIST LEANELA DO UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

Adoptowany przez nas chłopiec z Kamerunu - Leonel właśnie ukończył szkołę.  Przesłał nam list z podziękowaniem za pomoc. Jest szczęsliwy, że mógł chodzić do szkoły i uczyć się. Dziękuje nam za okazane dla niego serce.

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju