Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin

 

1.

 Zajęcia wyrównawcze 

z matematyki

klasa VIII

Beata Strzębała

Środa

13.30 - 14.15

2.

Zajęcia wyrównawcze                z języka polskiego klasa VIII

Katarzyna Lipiec

Czwartek

14.20 - 15.05

3.

Zajęcia logopedyczne

oddział 6 latków

 

klasa I

 

 

klasa II i III

 

Joanna Niezgoda

 

Poniedziałek

13.00 - 13.45

Środa

11.35 - 12.20

Piątek

11.35 - 12.20

 

4.

Rewalidacja

Weronika Luboch - Kalinowska

         

Czwartek

14.20 - 15.05

Piątek

07.15 - 08.00

5.

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Aleksandra Wojtasik

 

Wtorek

12.40-13.25

13.30 - 14.15

 Środa

12.40-13.25

13.30 - 14.15

14.20 - 15.05

 

6.

 Gimnastyka korekcyjna

klasy I - III

Krzysztof Leśniewski

 

Czwartek

12.40 - 13.25

 

7.

 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

klasa III,  IV i V

              Justyna Pyrgiel

      

Wtorek

12.40 - 13.25

Piątek

12.40 - 13.25

 

8.

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki

klasa III, IV i V

Beata Strzębała

 

Poniedziałek

13.30 - 14.15

Środa

13.30 - 14.15

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.


 

 

 

 

16.

 

 

 

 

  17.

 

 

  

      

           

  

   18.

 


  19.

 

 

  

       

 


        

 

    


     

 

 

 

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju