Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

CO TO JEST eTWINNING?

 

eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej. Polega na łączeniu i współpracy szkół w tworzeniu projektów edukacyjnych.

 

 ROK SZKOLNY 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 klasa IV pod opieką p. Dominiki Sałbut nawiązała współpracę z hiszpańska szkołą Escola Ramon Macip- Dolors Granés, Cardedeu. Uczniowie obu szkół współpracowali przy realizacji projektu „Have a friend, have a treasure”. W ramach projektu uczniowie wykonali szereg zadań: 

  1. Przygotowanie ciekawych informacji o sobie dla kolegi ze szkoły partnerskiej w formie dokumentu elektronicznego;

  2. Wymiana kart bożonarodzeniowych;

  3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej tradycjom bożonarodzeniowym w Polsce;

  4. Własnoręczne przygotowanie kart walentynkowych oraz nagranie filmu z recytacją wierszyków;

  5. Wymiana własnoręcznie zrobionych zakładek do książek; 

  6. Napisanie listu pożegnalnego dla kolegi/koleżanki z Hiszpanii.

Zaangażowanie oraz wkład pracy jakim wykazali się uczniowie pod opieką Dominiki Sałbut w trakcie realizacji projektu "Tree of English Words" zostały doceniony przez Krajowe Biuro eTwinning. Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości eTwinnig, która jest wyrazem uznania za oryginalne i nowatorskie inicjatywy edukacyjne. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszego projektu na poziomie europejskim jest Europejska Odznaka Jakości przyznana przez Centralne Biuro Programu eTwinning. Jest to nagroda przyznawana najciekawszym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

 

 

 ROK SZKOLNY 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy II biorą udział w projekcie „Tree of English words”. Celem projektu jest nauka nowego słownictwa z języka angielskiego we współpracy z uczniami z innych państw. Co miesiąc wszyscy uczniowie ze szkół partnerskich uczą się tych samych słów, wykonują wiele zadań powiązanych z nowym słownictwem, rysują poznane słowa i umieszczają je na przygotowanym w tym celu drzewie.

Do tej pory nasi uczniowie:

1. Nagrali film prezentujący szkołę oraz swoją klasę.

https://youtu.be/jtLi0ovh9dg

2. Nagrali film w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków prezentujący polski „łamacz języków”

https://youtu.be/oZ-j1TdmsQM

3. Poznali zasady korzystania ze strony TwinSpace, wykonywali ciekawe interaktywne ćwiczenia oraz oglądali prace innych szkół

4. Przygotowali liście ze słownictwem z października,  nagrali ich polskie znaczenie i umieścili w postaci kodów QR na liściach. Następnie udekorowali nimi swoje drzewo.

 

Wynikami naszej pracy systematycznie dzielimy się z pozostałymi uczestnikami projektu na stronie TwinSpace naszego projektu.

 

5. Nauczyli się słownictwa związanego z jesienią oraz wykonali „snapwordy” (rysunki wyrazów prezentujące ich znaczenia). Drogą głosowania uczniowie wyłonili najlepszą pracę, która następnie zmierzyła się ze zwycięskimi pracami z pozostałych szkół partnerskich.

6. Wzięli udział w bożonarodzeniowo-noworocznej wymianie kart i drobnych upominków ze szkołami z Turcji, Hiszpanii oraz Portugalii.

7. Samodzielnie wybrali 10 słów do nauki, związanych z zimą. Następnie przy pomocy WordArt.com stworzyli chmury wyrazowe oraz samodzielnie opublikowali je na stronie twinspace naszego projektu.

8. Poznali i wykonali rysunki prezentujące angielskie idiomy.

9. W marcu uczniowie poznali słownictwo związane z wiosną. Przygotowali papierowe kwiaty z poznanym słownictwem.

10. Po zamknięciu szkół z powodu pandemii koronawirusa uczestnicy projektu udzielali sobie wsparcia dzieląc się rysunkami tęczy – symbolu nadziei, z dołączonym napisem „Everything will be fine” („Wszystko będzie dobrze”).

11. W kwietniu uczniowie wzięli udział w konkursie fotograficznym „Widok z mojego okna”.

12. W maju nadszedł czas podsumowania projektu. Szkoły partnerskie stworzyły interaktywną tablicę prezentującą wybrane zadania realizowane w trakcie projektu. Wykorzystaliśmy narzędzie AWW App.

Stworzyliśmy także interaktywny słownik, w którym każda szkoła prezentowała poznane w trakcie projektu słowo rozpoczynające się na wybraną literę alfabetu. Wykorzystaliśmy narzędzie WriteReader.com

Nasze strony w interaktywnym słowniku.

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach eTwinning nasza szkoła realizowała projekt profilaktyczny „Be smart, don’t start”.  Celem projektu było zbadanie stosunku młodych ludzi do palenia papierosów oraz zachęcenie ich aby po nie nie sięgali.

              

W projekcie uczestniczyły 22 szkoły z Niemiec, Polski, Turcji, Hiszpanii, Chorwacji, Rumunii, Włoch, Holandii, Albanii oraz Zjednoczonego Królestwa.

W trakcie realizacji projektu uczniowie klas IV-VIII:

1.  wzięli udział w ankiecie badającej ich doświadczenia w używaniu papierosów oraz e-papierosów.

2. Nagrali film poświęcony regulacjom prawnym odnośnie papierosów w naszym kraju

https://youtu.be/w3a_JumMOT0

3. Zabierali głos na forum projektu poświęconemu skutkom palenia papierosów.

4. Przygotowali ulotkę

 

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła realizuje dwa projekty w ramach eTwinning.

               “Getting to know each other”

to międzynarodowy projekt, podczas którego współpracujemy ze szkołami z Francji, Włoch i Turcji. Jego celem jest poznanie rówieśników z innych państw, zapoznanie się z ich kulturą, sposobem życia oraz językiem. Projekt zakłada realizację kilku zadań. Pierwszym z nich była wymiana kart noworocznych między uczniami ze wszystkich czterech państw. W niedługim czasie kolejne wyzwanie przed naszymi uczniami. Opracowanie dwujęzycznego słownika obrazkowego przedstawiającego ważniejsze miejsca z naszej okolicy.

 

„Biblioteki QR” to projekt przeznaczony dla polskich bibliotek szkolnych. Jego założeniem jest promowanie czytelnictwa poprzez zamieszczanie w książkach recenzji w formie kodów QR. Chętni uczniowie po przeczytaniu książki nagrywają jej recenzję w postaci krótkiego filmu. Następnie generowany jest kod QR i umieszczany w książce. Uczniowie poszukujący ciekawych lektur mogą zeskanować kod i obejrzeć film z recenzją.

 

NASZA SZKOŁA W eTWINNING

Przygodę z eTwinning rozpoczęliśmy w styczniu 2017 roku. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą z Turcji. Wspólnie realizujemy projekt „Will you be my friend?” polegający na wymianie korespondencji oraz prowadzeniu rozmów przy pomocy Skype w celu bliższego poznania uczniów z innego państwa oraz ich kultury. W projekcie uczestniczy 12 uczniów z klas IV-VI pod opieką p. Dominiki Sałbut

 

NASZE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

• Przygotowaliśmy listy i kartki dla uczniów z Turcji

• Otrzymaliśmy listy i kartki z Turcji

 

• Przeprowadziliśmy video rozmowę z uczniami z Turcji

• Logo naszego projektu

 

 

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju