Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

12 X 2006 rok - UROCZYSTE NADANIE IMIENIA 
MARII KONOPNICKIEJ PSP W PODGÓRZE 
ORAZ POŚWIĘCENIE SZTANDARU

 

Do tej uroczystości nasza szkoła przygotowywała się bardzo długo. Najpierw uczniowie poznawali życie i twórczość M. Konopnickiej, odbywały się konkursy, została nawiązana współpraca z muzeum w Żarnowcu, urządzono salę poświęconą patronce, został namalowany portret poetki, który znajduje się w holu szkoły. 12 X 2006 r. nastąpił czas podsumowania naszej pracy i nadania szkole imienia. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń z życia szkoły. Uroczystość w tym dniu była rozpoczęta Mszą Św. odprawioną przez księdza kanonika Stanisława Pietruchę i ks. Pawła Bukałę. Na uroczystość przybyło wielu gości:

- Pani Wizytator Aurelia Michałowska

- Pan Starosta powiatu radomskiego Krzysztof Górak

- Pan Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Bogumił Ferensztajn

- Pan Wójt Gminy Gózd Andrzej Pacholczak

- Pan Wójt Gminy Gózd Adam Jabłoński

- Pan Dyrektor ZEAS-u Józef Drab

- Pani Skarbnik Bogusława Kościelniak

- Pani Sekretarz Joanna Tkaczyk

- Pan Przewodniczący Rady Gminy w Goździe Tomasz Rokiciński

- Pan Przewodniczący Komisji Oświaty w Gożdzie Marek Baran

- Pani Księgowa ZEAS-u Danuta Pietrzyk

- Pani Kierownik GOPS-u Elżbieta Krawczyk

- Pani Dyrektor KRUS-u Teresa Bartosiewicz

- Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Gózd: Teodora Domagalska, Małgorzata Jabłońska,Małgorzata Pytel, Jolanta Zięba, Sławomir Czyż

- Emerytowani nauczyciele: Grażyna Stawarz, Danuta Trybuł, Teresa Kaca, Irena Szczęsna, Adam Pietruszewski oraz wielurodziców uczniów.

Przybyły również poczty sztandarowe z opiekunami ze szkół z Klwatki, Małęczyna i Kłonówka. Pani dyrektor naszej szkoły na początku uroczystości bardzo sredecznie powitała przybylych gości, następnie przypomniala historię naszej szkoły.. Później przedstawicielka Komitetu Rodzicielskiego PSP w Podgórze pani Danuta Konieczko przedstawiła "Akt przekazania sztandaru" i przekazała go Dyrektorowi Szkoły. Następnie przedstawiciele Rady Pedagogicznej oddali honory sztandarowi, który następnie został przekazany młodzieży szkolnej. Symbol szkoły został przekazany w ręce uczniów klasy V: Łukasza Maciąga, Martyny Kwiecińskiej i Agaty Rębisz, po czym uczniowie złożyli ślubowanie. Po tym zaproszeni goście oraz zasłużeni ludzie dla naszej szkoły dokonali symbolicznego gestu wbicia gwoździa oraz wpisali się do kroniki szkoły. Później niektórzy goście zabrali głos.

Następnie p. dyrektor podziękowała gościom za ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem i zaprosiła wszystkich na część artystyczną w wykonaniu uczniów kl. IV i V pod kierunkiem p. A. Wachowicz, J. Pyrgiel, A. Grzeszczyk i M. Jarmuża. Na zakończenie wszyscy goście udali się na zewnątrz budynku i wzięli udzial
w poświęceniu tablicy pamiątkowej. Dzień nadania szkole imieni minął dla nas uczniów bardzo miło, na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju