HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

 

 

1.

 

 

Powołanie przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze komisji rekrutacyjnej.

 

 

27.02.2020 r.

 

 

 

27.02.2020 r.

 

 

 

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
na stronie internetowej szkoły harmonogramu rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

 

04.03.2020 r.

 

 

04.03.2020 r.

 

 

 

 

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
na stronie internetowej szkoły kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania pierwszego
i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 

 

 

 

04.03.2020 r.

 

 

 

 

04.03.2020 r.

 

 

 

4.

 

Składanie przez rodziców deklaracji
 o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci w roku szkolnym 2020/2021
( Załącznik Nr 1)

 

 

od 06.03.2020 r.

do 13.03.2020 r.

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

5.

 

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
( Załącznik Nr 2)

 

 

 

od 16.03.2020r.

do 27.03.2020r.

 

 

od 01.06.2020 r. do 14.08.2020 r.

 

 

 

 

6.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.

 

 

od 30.03.2020 r.  do 31.03.2020 r.

 

 

od 17.08.2020 r. do 18.08.2020 r.

 

 

 

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                                           i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu  na terenie szkoły, publikacja listy  na stronie szkoły.

 

 

 

 

31.03.2020 r.

 

 

 

18.08.2020 r.

 

 

8.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
 i nieprzyjętych poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu  na terenie szkoły, publikacja listy na stronie szkoły.

 

 

 

01.04.2020 r.

 

 

19.08.2020 r.

 

 

9.

 

 

Składanie przez rodziców wniosków
 do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do oddziału przedszkolnego

 

od 02.04.2020 r.

do 08.04.2020 r.

 

od 19.08.2020 r.

do 27.08.2020 r.

 

 

 

10.

 

 

Przekazanie rodzicowi uzasadnienia komisji rekrutacyjnej odmowy przyjęcia dziecka
do oddziału przedszkolnego.

 

w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku

 

w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku

 

11.

 

Składanie przez rodziców do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Podgórze odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

 

12.

 

Rozpatrywanie przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Podgórze odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 ZASADY REKRUTACJI    POBIERZ

 ZAŁĄCZNIK NR 1 -  DEKLARACJA     POBIERZ

 ZAŁĄCZNIK NR 2 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE      POBIERZ

 ZAŁĄCZNIK NR 3 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE (spoza obwodu)    POBIERZ

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

W PODGÓRZE

 

ODDZIAŁ 3, 4, 5–LATKÓW

  

 1. Czerwińska Maja
 2. Dymkowska Aleksandra

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

W PODGÓRZE

 

ODDZIAŁ 3, 4, 5–LATKÓW

 

 

 

 1. Czerwińska Maja
 2. Dymkowska Aleksandra

 

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

 

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

ODDZIAŁ 6-LATKÓW

 

 1. Czerwińska Wiktoria
 2. Matejek Zuzanna
 3. Opiela Justyna
 4. Piskorz Kuba
 5. Puchniarz Michał
 6. Tyburski Kacper
 7. Wargacka Julia
 8. Wójcik Zuzanna
 9. Zawadzki Alan
 10. Wolszczak Kacper

 

 

 

ODDZIAŁ 3, 4, 5–LATKÓW

 

 

 

 1. Blech Natan Grzegorz
 2. Chołuj Hubert
 3. Choroś Magdalena
 4. Kęska Filip
 5. Kołodziej Lena
 6. Kutyła Kornelia
 7. Lesisz Antoni
 8. Maciąg Franciszek
 9. Maciąg Szymon
 10. Matejek Bartłomiej
 11. Sałbut Maciej
 12. Sarna Antoni
 13. Skiba Grzegorz
 14. Szymczak Szymon
 15. Winiarska Oliwia Róża
 16. Wit Julia
 17. Wolszczak Jan
 18. Wróbel Olaf
 19. Zawodnik Fabian Dariusz
 20. Zielińska Kornelia

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Powołanie przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze komisji rekrutacyjnej.

12.02.2019 r.

 

12.02.2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na stronie internetowej szkoły harmonogramu rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.

01.03.2019 r.

03.06.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na stronie internetowej szkoły kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

01.03.2019 r.

03.06.2019 r.

4.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci w roku szkolnym 2019/2020 (Załącznik Nr 1)

od 04.03.2019 r.

do 11.03.2019 r.

Nie dotyczy

5.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20120 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (Załącznik Nr 2)

od 12.03.2019 r.

do 25.03.2019 r.

od 03.06.2019 r.

do 19.06.2019 r.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.

od 26.03.2019 r.

do 28.03.2019 r.

od 24.06.2019 r.

do 25.06.2019 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na terenie szkoły, publikacja listy na stronie szkoły.

29.03.2019 r.

26.06.2019 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na terenie szkoły, publikacja listy na stronie szkoły.

01.04.2019 r.

27.06.2019 r.

9.

Składanie przez rodziców wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

od 02.04.2019 r.

do 08.04.2019 r.

od 28.06.2019 r.

do 04.07.2019 r.

10.

Przekazanie rodzicowi uzasadnienia komisji rekrutacyjnej odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku

w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku

11.

Składanie przez rodziców do dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Podgórze odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

12.

Rozpatrywanie przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Podgórze odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

WNIOSEK POBIERZ

REGULAMIN REKRUTACJI POBIERZ

DEKLARACJA POBIERZ

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju