AKTUALNOŚCI
Zgodnie z § 34 ust 9  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.
 
 
 

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację na temat akcji „Przerwany marsz…”. W dniu 2 września 2019, w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, młode pokolenie Polaków razem z osobami urodzonymi do 8 maja 1945 r., wspólnie będzie mogło uczestniczyć w inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020. Przekroczenie progów szkół/klas przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Dumni z Polski.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie pod linkiem: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/13933,Akcja-Przerwany-marsz-2-wrzesnia-2019-br.html

 

Kuratorium Oświaty w  Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 
 
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca 2019 roku o godzinie 8.50.
 
 
Pani mgr Kamila Marchewka serdecznie zaprasza rodziców na lekcję otwartą z doradztwa zawodowego w klasie VII, która odbędzie się 12.06.2019 o godzinie 11.00 w sali nr 12. Temat lekcji: "Jak zadbać o swój wizerunek”.
 
 Opłata na obiady za miesiąc maj wynosi 30 zł.
 
 
W dniu 28.05.2019 roku o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami. Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.
 

Pani mgr Dominika Sałbut serdecznie zaprasza rodziców na lekcję otwartą z języka angielskiego w klasie VII, która odbędzie się 22 maja 2019 o godzinie 13.40 w sali nr 8. Temat lekcji: Co się stanie jeśli… - pierwszy okres warunkowy.

 

ZAPROSZENIE

Mgr Bernadeta Krupa zaprasza na lekcję otwartą z języka niemieckiego w klasie VII, która odbędzie się w dniu 22.05.2019 roku o godzinie 12.50 – 13.35. Temat zajęć: „Nazywanie części garderoby – ćwiczenia leksykalne”.

 

ZAPROSZENIE 

 

      Dzieci z grupy 4 i 5 latków wraz wychowawczynią serdecznie zapraszają swoich Rodziców na zajęcia otwarte, które odbędą się 21 maja 2019 roku o godzinie 930.

     

 

 

Pani mgr Monika Kowalska serdecznie zaprasza na lekcję otwartą z chemii w klasie VIII-ej, która odbędzie się 13 maja 2019 roku o godz. 10.10 w sali nr 10. Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.

 
Opłata na obiady za miesiąc maj wynosi 60zł.
 
 
Zebrania z rodzicami odbędą się 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 16.00.
 
Dyrektor Publicznej Szkoły Postawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze zgodnie z Uchwałą Nr 3/2019 z dnia 15.04.2019r. ogniska ZNP informuje o zawieszeniu akcji strajkowej nauczycieli. Zajęcia od 24.04.2019r. będą odbywać się w normalnym trybie.
 
 
 
 
 
Warszawa, dn. 04 kwietnia 2019 r.
Drodzy Rodzice,
w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, starając się zniwelować Państwa obawy dotyczące sytuacji w tym okresie w przedszkolach i szkołach, uprzejmie informuję że przepisy prawa oświatowego regulują zadania dyrektora związane z zapewnieniem opieki uczniom w sytuacji kryzysowej, która może być wywołana strajkiem. Fakt przystąpienia nauczycieli do strajku nie zwalnia dyrektora z wykonania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia. Zapewnienie opieki uczniom powinno odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktycznowychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta. W sytuacji przewidywanego strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców. Macie Państwo prawo do informacji, w jaki sposób przedszkole lub szkoła zapewni w tym czasie opiekę Waszym dzieciom. Nie wszystkie szkoły/placówki wdrożyły procedury, w efekcie których nauczyciele w nich pracujący rozpoczną strajk. Dlatego, jeżeli nie otrzymacie Państwo komunikatu od dyrektora przedszkola lub szkoły o przystąpieniu nauczycieli do strajku, bez obaw możecie przyprowadzić lub wysłać dziecko do szkoły i nie powinno spotkać się z sytuacją nieprzyjęcia lub odesłania. Jeżeli jednak, nie otrzymacie Państwo wystarczających informacji, a przedszkole/szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, ten fakt można zgłosić do organu prowadzącego (odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta) oraz kuratora oświaty. Wierzę w Państwa wyrozumiałość, a także w sumienność i odpowiedzialność Dyrektorów przedszkoli i szkół, które pozwolą na przezwyciężenie trudnej sytuacji z poszanowaniem uprawnień uczniów i ich rodziców.
Z wyrazami szacunku
wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 
Opłata na obiady za miesiąc kwiecień wynosi 27 zł.
 
Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów PSP w Podgórze odbędą się w dniach 1-3 kwietnia 2019 roku. Msza święta w Kościele pw. Św Jana Chrzciciela w Tczowie rozpoczynac się będzie o godzinie 11.30. Autobus szkolny w Drożankach odbierze uczniów ok godz. 11.00, z placu szkolnego ok godz. 11.15.
 
Pani mgr Weronika Luboch-Kalinowska zaprasza na zajęcia otwarte z biologii na temat: TKANKI ROŚLINNE dnia 14.03.2019 roku w sali nr 10 o godz. 11:50.
 
 
Pani mgr Joanna Chołuj zaprasza na lekcję otwartą z historii w klasie VII, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku (środa), na pierwszej godzinie lekcyjnej. Temat lekcji: Niemcy państwem totalitarnym. 
 
Opłata na obiady za miesiąc marzec wynosi 63 zł. 
 
Opłata na obiady za miesiąc luty wynosi 42 zł.
 
Zebrania z rodzicami odbędą się 24.01.2019 roku o godzinie16.00.
 
 

Pani mgr Beata Strzębała zaprasza na lekcję otwartą z matematyki w klasie VI w dniu 04.01.2019 roku o godzinie 11.00 do sali nr 12.

 

Opłata na obiady za miesiąc styczeń wynosi 54zł.
 
Pani mgr Katarzyna Lipiec zaprasza na lekcję otwartą z języka polskiego w klasie VII, w dniu 14.12.2018r. o godzinie 11.50 w sali nr 9.
 
Opłata na obiady za miesiąc grudzień wynosi 45zł.
 
 

Pani mgr Justyna Pyrgiel serdecznie zaprasza Sz. P. na lekcję otwartą do kl. IV, dn.28 .11.2018r. o godz.1100, która odbędzie się w sali nr 9.  

   

Pani mgr Anna Szczęsna zaprasza na lekcję otwartą z informatyki na temat: "Kompozycje graficzne w programie Gimp" w klasie VII, dnia 23 listopada 2018 roku, na czwartej lekcji w sali nr 7.
 
 
Zebrania z rodzicami odbędą się 22 listopada 2018 roku o godzinie 16.00.
 
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest ewolucja i zgłębić tajniki jej dowodów pani mgr Weronika Luboch-Kalinowska zaprasza na zajęcia otwarte z biologii w klasie 8 w dniu 27.11.2018 roku o godzinie 9.20 do sali nr 10.
 

Pani mgr Anna Grzeszczyk zaprasza na zajęcia otwarte w grupie dzieci 6 letnich 8.11.2018 r. - godz. 8.30 – 9.00.

 

Opłata na obiady za miesiąc listopad wynosi 57zł. Wpłaty prosimy dokonać do końca października.
 
Pani mgr Beata Biernacka zaprasza na zajęcia otwarte z edukacji wczesnoszkolnej w klasie II „Znikaj, strachu! , które odbędą się dnia 12 października 2018 r. o godzinie 8.30 – 9.15 w sali nr 16.
Opłata na obiady za miesiąc październik wynosi 69zł. 
 

Dnia 14 września 2018r. w auli Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbyło się spotkanie  MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ.

Przyjęto następujące ustalenia:

 1. OGÓLNONARODOWA FORMA UCZCZENIA 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI - 09 listopada 2018r. o godzinie 11.11 we wszystkich szkołach w całej Polsce i poza jej granicami, wybrzmi  4-zwrotkowy Mazurek Dąbrowskiego.
 1. OGÓLNOPOLSKIDZIEŃ TORNISTRA 01października2018r. Ogólnopolskim Dniem Tornistra. W całym kraju będziemy sprawdzać, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne.
W dniu 5 października 2018 roku do naszej szkoły przyjedzie fotograf.
 
 
W dniu 27 września 2018 roku o godzinie 16.00 odbędą się zebrania z rodzicami.
 
 
Leczenie zębów w Dentobusie odbędzie się 17.09.2018 roku (poniedziałek).
 
Opłata na obiady za miesiąc wrzesień wynosi 45zł. Obiady będą wydawane od 10 września 2018 roku.
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 03 września 2018 roku o godzinie 9.00.
 
 
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22 czerwca 2018 roku o godzinie 9.00.
 
Dentobus - leczenie zębów w Dentobusie odbędzie się 17. 09. 2018 roku (poniedziałek).
 
Pan Leśniewski Krzysztof serdecznie zaprasza na lekcję otwartą z wychowania fizycznego w klasie VII, która odbędzie się w piątek 15 czerwca 2018 roku o godzinie 13.40 w sali gimnastycznej (lekcja koszykówki).
Opłata na obiady za miesiąc czerwiec wynosi 33 zł.

Pani Beata Biernacka serdecznie zaprasza na zajęcia otwarte z edukacji matematycznej w klasie I, które odbędą się 30.05.2018r. (środa) w godzinach 9.20 – 10.05 w sali numer 16.

W dniu 25 maja odbędzie się w naszej szkole Festyn Rodzinny. Wszystkich serdecznie zapraszamy. 
 
Dni od 30.04. do 06.05. 2018 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
 
 
Opłata na obiady za miesiąc maj wynosi 54 zł.
 
Dni 18, 19, 20 kwietnia 2018 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych - egzamin gimnazjalny.
 
Zebrania z rodzicami odbędą się dnia 23.04.2018 roku o godzinie 16.00 (poniedziałek).
Przed zebraniami odbędzie się spotkanie ogólne z Panią psycholog w sali nr 12. Po spotkaniu rodzice będą mogli porozmawiać indywidualnie z Panią psycholog.
 
11 i 12 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy III przystąpią do Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z wydawnictwa MAC. W środę będą pisali część polonistyczną, a w czwartek matematyczną. Trzymamy kciuki!
 
Pani Dominika Sałbut serdecznie zaprasza na zajęcia otwarte z języka angielskiego w klasie I, które odbędą się 12.04.2018 w godzinach 11.00 – 11.45 w sali numer 8.                               
                                                                                                                           
 
 
Opłata na obiady za miesiąc kwiecień wynosi 45zł.

Pani mgr Anna Grzeszczyk zaprasza na zajęcia otwarte w grupie dzieci 4, 5 letnich 23.03.2018 r. w godz. 8.30 – 9.00.


ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze prosi zainteresowanych rodziców o wypełnienie kwestionariusza wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski do pobrania on-line oraz u Dyrektora Szkoły.

Podpisany kwestionariusz należy złożyć do dnia 30.03.2018r.

Wnioski

 

 Opłata na obiady za miesiąc marzec wynosi 51 zł.
 

Zaproszenie

Pani mgr Beata Strzębała serdecznie zaprasza rodziców na zajęcia otwarte w klasie szóstej, które odbędą się 14 lutego 2018 roku w godzinach 9.20-10.05 w sali nr 12.

                                                        

Opłata na obiady za miesiąc luty wynosi 60 zł.
 
Zaproszenie

Pani mgr Justyna Pyrgiel serdecznie zaprasza Rodziców na zajęcia otwarte, które odbędą się 31 stycznia 2018 roku o godzinie 9.20-10.05 w sali numer 9.

 

 • Zebranie z rodzicami odbędzie się 11 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00.
 • Choinka noworoczna odbędzie sie 13 stycznia 2018 roku w godzinach 10.00-14.00. Zabawę będą prowadzili animatorzy. Opłata od każdego ucznia wynosi 15zł oraz dwa ciasta od każdej klasy. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
 • Z okazji zbliżających się świąt, życzymy Wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, a szczere i najpiękniejsze życzenia spełniają się w każdym momencie.
 • Od 25 grudnia 2017 roku do 1 stycznia 2018roku potrwa zimowa przerwa świąteczna. W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych.
 • Opłata na obiady za miesiąc styczeń wynosi 36zł.
 • W dniu 20 grudnia o godzinie 12.30 w naszej odbędą się Jasełka Bożonarodzeniowe.

 

ZAPROSZENIE

 • Dzieci z oddziału przedszkolnego ( 6- latki) wraz z wychowawczynią serdecznie zapraszają swoich Rodziców na zajęcia otwarte, które odbędą się 15.12.2017 r. w godzinach 9.00 – 10.00 w sali nr 14.

    

 

 • Opłata na obiady za miesiąc grudzień wynosi 48zł.
 • W dniu 23 listopada 2017 roku o godzinie 16.30 odbędą się zebrania z rodzicami.
 • Opłata na obiady za miesiąc listopad wynosi 57 zł.
 • Dni 02, 03. 11.2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Godło Herb Gminy





Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju